Innenriks

Stumper plastproblemet større

Tobakkselskapene må belage seg på at de snart må betale for oppryddingen etter røykere som slenger fra seg sneiper med plast over alt.

– Norge vil på lik linje med EU innføre produsentansvar for tobakksprodukter med filter som inneholder plast, slik at produsentene må finansiere det offentliges kostnader med opprydding av forsøpling av sneiper, forteller Hege Rooth Olbergsveen.

Hun er seksjonsleder i seksjon for sirkulær økonomi i Miljødirektoratet, som nå er blitt bedt om å utrede en slik produsentansvarsordning av Klima- og miljødepartementet.

90 prosent plast

Ja, for det enorme og akutte plastproblemet verden sliter med, omfatter også sigaretter. Ifølge Sortere.no, som jobber for å få folk til å kildesortere mer og kaste mindre, inneholder filteret i sigaretter 90 prosent plast.

«Kaster du sneipen din på bakken eller i do kan den til slutt ende opp som mikroplast i havet og naturen», advarer Sortere.no.

Det er det trolig ikke mange røykere som har fått med seg. Bare se etter sigarettsneiper ved neste tur utendørs og bli sjokkert over det enorme antallet, også på de mest usannsynlige steder. Det står ikke bedre til i andre land.

«I Finland er det berekna at det kvart år blir kasta om lag 4 milliardar sigarettstumpar på gata», står det å lese i Folkehelsemeldingen fra 2019.

Her går det også fram at tobakk blir produsert i 124 land og at denne produksjonen medfører avskoging, dårligere jord, tap av biomangfold, klimagassutslipp, giftig avfall og helseskader for arbeiderne.

Hvis filtrene inneholder plast, skal sigaretteskene være merket med det, men fortsatt mangler denne merkingen på mange esker.

Mangelfull merking

I april i fjor kunngjorde Miljødirektoratet at sigaretter med filtre som inneholder plast, skulle merkes fra 3. juli 2021, som følge av EUs direktiv om plastprodukter. Også bind og tamponger, våtservietter og drikkebegre av plast som er ment for engangsbruk, skulle merkes fra samme dato.

– Merkingen skal gjøre forbrukere oppmerksomme på at disse produktene inneholder plast, slik at de kan ta bevisste valg og ikke kaste produktene i toalettet eller i naturen, uttalte Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i den anledning.

Likevel selges det fortsatt sigaretter som ikke er merket med at de inneholder plast, etter at kravet om merking ble forsinket og først trådte i kraft 1. oktober i fjor.

– Merkekravet gjelder dem som bringer tobakksproduktene i omsetning for første gang, noe som i praksis betyr importører og norske produsenter, opplyser Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet.

– En distributør/butikk som har fått levert tobakksprodukter uten merking fra produsent/importør før 1. oktober 2021, vil fortsatt kunne selge disse varene etter 1. oktober 2021, til lageret er tomt, forklarer hun.

Slik er merket som etter hvert skal bli å finne på alle sigarettesker med sigaretter som har plast i filtrene.

Forsvinner plasten?

Om merkekravet så langt har hatt noen som helst positiv effekt, er helt i det blå.

– Miljødirektoratet har ikke gjennomført kartlegging av forsøpling av sigarettsneiper og vi vet derfor ikke om merkekravet har bidratt til en reduksjon, sier Olbergsveen.

Men Miljødirektoratet er fullt ut klar over at sigarettsneiper er et stort forurensningsproblem.

– Hold Norge Rent gjennomførte i 2018 en kartlegging av urban forsøpling i Norge, som viste at sneiper kom på andreplass i antall blant gjenstander som forsøpler, påpeker Olbergsveen.

– Forsøpling av sigarettsneiper med filter som inneholder plast bidrar til unødvendig spredning av plast/mikroplast i naturen, slår hun fast.

Denne formen for plastforurensning kan bli redusert som følge av den kommende ordningen med at sigarettprodusentene får regningen for oppryddingen etter røykerne, tror Olbergsveen.

– Dette kan bli en høy kostnad for produsentene, og kan derfor stimulere til innovasjon i alternativer til plast i filtrene, sier hun.

Hos Philip Morris Norge får Dagsavisen opplyst at det allerede forskes på alternativer til plast i sigarettfiltrene, både hos dem og hos andre tobakksselskaper.

Røykeloven førte til sunnere luft innendørs, men til gjengjeld fikk naturen svi i form av millioner av giftige sigarettsneiper.

Blir det forbud?

Miljøorganisasjoner og andre som har sett seg leie på plastforurensningen som sneiper innebærer, har tatt til orde for et forbud mot plast i disse filtrene. Så langt er ikke dette blitt fulgt opp av EU, men det er ikke utelukket at det kan skje i løpet av de nærmeste årene.

– Miljødirektoratet er positiv til at EU-kommisjonen vil evaluere direktivet om plastprodukter i 2027, slik at direktivets virkemidler som forbud og merkekrav, fortsatt er målrettet mot og tilpasset til produkter som bidrar til plastforsøpling i EU og EØS, sier Olbergsveen.

Men hvorfor er det i det hele tatt plast i sigarettfiltre?

– Sigaretter har filter av helsemessige årsaker, forklarer Olbergsveen.

Hensikten med filtrene er at de skal fange opp nikotin, tjære, tungmetaller og andre kreftfremkallende giftstoffer som finnes i sigaretter. Det betyr likevel ikke på noen måte at det trygt å røyke filtersigaretter, men heller at sigarettsneipene blir enda farligere for miljøet når røykere slenger dem fra seg der de står og går.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: