Innenriks

Krigen i Ukraina får store konsekvenser for stålmarkedet

Krigen i Ukraina har hatt en betydelig innvirkning på det europeiske stålmarkedet og fører til store prisstigninger blant annet på armeringsstål.

– På grunn av den prekære situasjonen har enkelte stålprodusenter midlertidig stanset å ta imot nye ordrer, opplyser Norsk Stålforbund.

Russland, Hviterussland og Ukraina er blant Europas store ståleksportører.

De mener at det å gi forpliktende tilbud til kunder kan sette selskap i fare blant annet på grunn av lang gjennomføringstid, og at det kan bli store endringer i materialprise. Det er også risiko for at man ikke kan overholde leveringstider for eksisterende bestillinger.

– For øyeblikket råder vi våre stålentreprenører til å varsle sine kunder om å forberede seg på mulige forsinkelser i framtidsplaner, samt økte kostnader i pågående prosjekter som følge av at forsyningskjeder blokkeres på grunn av krig eller sanksjoner. Vi anbefaler også at mulighetene for avhjelpende tiltak avklares og iverksettes, skriver forbundet.

Krigen gir også konsekvenser for godstransporten. I Europa er det en betydelig mangel på yrkessjåfører, noe som øker transportkostnadene. Situasjonen har blitt forverret av mangelen på ukrainske og russiske sjåfører.