Nyheter

Oslo kommune sier de har sikret karbonfangst på Kemetsrud innen 2026

Fortum selger sin halvdel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. De tre selskapene sier de vil bygge ut karbonfangst på Klemetsrud.

Oppkjøpet ble kunngjort i en børsmelding tirsdag. De tre selskapene betaler til sammen ti milliarder kroner for halvparten av Fortum Oslo Varme, som dermed verdsettes til 20 milliarder kroner.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet og Fortum 50 prosent. Hafslund Eco er i tillegg heleid av Oslo kommune, og som en del av transaksjonen overføres Oslo kommunes eierandel til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver, går det fram av børsmeldingen.

Fullfinansiering av karbonfangst

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier avtalen sikrer fullfinansiering av karbonfangstanlegget på Klemestrud.

Oslo kommune og selskapene legger nå inntil 6 milliarder kroner inn i prosjektet. Staten har forpliktet seg til 3 milliarder, opplyser Johansen i en pressemelding.

Dette prosjektet sto før oppkjøpet i fare ettersom EU så langt har sagt nei til å delfinansiere det

– Vi har jobbet lenge med å finne en løsning som finansierer karbonfangst på Klemetsrud. Sammen med Hafslund Eco og våre nye partnere sørger nå Oslo kommune for at karbonfangst på Klemetsrud blir en realitet fra 2026, sier Johansen.

Stort utslipp

Fortum Oslo Varme produserer i dag 1,7 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov. Ambisjonen har vært å bygge ut til i overkant av 2 TWh.

De eier en rekke fjernvarmeanlegg i Oslo, deriblant anlegget på Klemetsrud, som har som mål å bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst (CCS).

Anlegget står i dag for 14 prosent av byens utslipp, og er med det den aktøren som slipper ut mest CO2 i Oslo. Ifølge Johansen vil det fra og med 2026 fanges opp mot 400.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200.000 biler.

– Karbonfangst koster, men vi mener det er en helt nødvendig investering som må skje nå. Vi gjør det med en forventning om at regjeringen oppfyller sin del av forpliktelsene, slik at vi kan starte prosjektet fra sommeren av. Skal vi nå de globale klimamålene, trenger vi karbonfangst, sier Johansen.

Miljøorganisasjon fornøyd

Miljøstiftelsen Zero beskriver nyheten om oppkjøpet som god.

– Dette er et viktig grep som sikrer karbonfangst og lagring på oslos største punktutslipp, avfallsforbrenningen på Klemetsrud, sier ZERO-leder Sigrun Aasland.

Hun sier dette vil bane vei for lignende klimatiltak verden over.

– En realisering av dette prosjektet er viktig for å innfri Norges klimamål. I løpet av dette tiåret trenger vi CO2-fangst på flere avfallsforbrenningsanlegg, både i Norge og i Europa. Fortums CCS-prosjekt kan bidra med utslippskutt tilsvarende 15 prosent av Oslos totale utslipp, sier Aasland.

Saken fortsetter under videoen

Må godkjennes

Byrådet foreslår at Oslo finansierer sitt bidrag med eksterne lån og ikke gjennom bykassa.

Videre foreslår de at det etableres et aksjeselskap som er heleid av Oslo kommune. Oslo kommune stiller eksisterende aksjonærlån til Hafslund Eco som sikkerhet slik at selskapet kan låne opp inntil 2,1 milliarder kroner til å finansiere kommunens andel av prosjektet.

Transaksjonen er godkjent av de involverte selskapene, og de nå venter på godkjenning fra bystyret i Oslo og Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres. Byrådet foreslår at bystyret behandler saken den 27. april.

Fortum Oslo Varme er i dag Norge største produsent av fjernvarme og produserte i fjor 36 prosent av fjernvarmen som brukes på landsbasis.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen