Innenriks

Erna Solberg vil ha et «hurtigspor» for å få ukrainere ut i arbeid

Solberg (H) kritiserer regjeringens innstramminger i innleieregler i arbeidslivet og vil åpne for midlertidig arbeidstillatelse for ukrainske flyktninger.

– Vi er for få mennesker til alle jobbene som et kreativt og nyskapende næringsliv skaper. Det er et luksusproblem, men også en mulighet, nå som vi kan vente oss tusenvis av flyktninger fra Ukraina, sa Solberg i sin tale til Høyres landsstyre søndag.

Høyre-lederen viser til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som indikerer at Norge vil mangle 90.000 fagarbeidere i 2035, og sier at bedrifter hun har pratet med, har problemer med å få tak i arbeidskraft.

Samtidig peker hun på at til tross for at over en halv million stillinger ble utlyst i fjor, var det likevel 64.000 personer som gikk arbeidsledige inn i mars.

– Arbeidsgivere må akseptere at det ikke bare er nyutdannede 20-åringer som banker på døren, men de må også legge til rette for at voksne kan få utdanning mens de står i jobb, sier hun.

Solberg mener at dagens regjering gjør det vanskelig for bedrifter å være fleksible, og viser til at regjeringen har varslet innstramminger i bruk av innleid arbeidskraft.

Når flyktninger fra Ukraina nå kommer til Norge, tar Høyre til orde for et «hurtigspor» ut i arbeidslivet, fremfor et ordinært introduksjonsprogram.

Det innebærer å sikre rask tilgang til midlertidig arbeidstillatelse og mulighet for å ta utdanningsmoduler, slik at kompetanse fra hjemlandet blir relevant i Norge.

I tillegg vil de sikre rask bosetting i en kommune, norskkurs, frivillige til å ta dem godt imot og psykisk helsehjelp.

Nyeste fra Dagsavisen.no: