Innenriks

Flere kvinner i styre og ledelse – sterkest økning blant innvandrerkvinner

På tolv år har andelen kvinner i styrer og ledelse økt med 2 til 3 prosentpoeng fra 17 prosent i 2010 til mellom 19 og 20 prosent så langt i 2022.

Mens andelen kvinner med innvandrerbakgrunn i samme periode har økt fra 3,6 prosent til 8,3 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen kvinner som er daglig leder i aksjeselskaper (AS) har også økt. I 2010 var det 14 prosent kvinnelige daglig ledere, mens i 2022 har andelen økt til 17 prosent.

En fersk SSB-rapport om innvandrere og entreprenørskap viser at personer som eier sin egen næringsvirksomhet i gjennomsnitt tjener mer enn sammenlignbare personer i den øvrige befolkningen. Dette gjelder både for menn og kvinner, for alle aldersgrupper og det gjelder også for innvandrere uansett kjønn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen