Innenriks

Halvparten av innbyggerne får plass i norske tilfluktsrom

Det er plass til 2,5 millioner mennesker i Norges tilfluktsrom, og det er ikke blitt bygd nye tilfluktsrom på 20 år. Nå vurderer DSB nye oppholdssteder.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på pressetreff om situasjonen i Ukraina.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Årsaken er at i 1998 ble kravet om at offentlig bygg må ha tilfluktsrom fjernet, skriver NRK.

I Norge er det rundt 25.000 tilfluktsrom med plass til 2,5 millioner mennesker, altså litt under halvparten av Norges befolkning.

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger. De fleste av dem ble planlagt og bygd under den kalde krigen.

I 2020 mente regjeringen og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) at tilfluktsrom hadde mistet sin relevans på bakgrunn av endret risikobilde, og de foreslo å legge ned ordningen.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til NRK at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå skal vurdere og foreslå kriterier for trygge oppholdssteder for befolkningen ved eventuell evakuering.

– Som del av dette arbeidet skal det særskilt vurderes å videreføre tilfluktsrom med høy beskyttelsesevne i spesielt utsatte områder, sier Mehl.

Det finnes to typer tilfluktsrom, offentlige og private. Oversikten over tilfluktsrom i Norge er det Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvar for.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen