Innenriks

Vil forhindre stang ut for torsken

Torsken i Oslofjorden lever fortsatt farlig, selv om det ble fiskeforbud i 2019. Nye tiltak skal få fritidsfiskere til å følge regelverket.

Det har ikke bare blitt stadig færre torsk i Oslofjorden, torsken blir også stadig mindre, går det fram av rapporten «Krafttak for kysttorsken» fra Havforskningsinstituttet.

I tillegg til at det nå er forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden hele året, er det også forbud mot alt fritidsfiske der i perioden 1. januar til og med 30. april.

Solberg-regjeringen iverksatte disse restriksjonene for å gjenoppbygge bestandene av torsk som det har gått jevnt nedover med i mange år.

Men langt fra alle tar hensyn til dette.

– Jeg har selv observert fritidsfiskere på de kjente fiskeplassene i Oslo i forbudsperioden, som på Bygdøy, forteller Marit Kristine Vea, miljøpolitisk talsperson i Oslo Venstres bystyregruppe.

Marit Vea i Venstre.

Fiskeridirektoratet har gjort seg lignende erfaringer.

– Vi har konkrete eksempler på tilfeller der det har blitt tatt torsk med stang i Oslo og i Moss. Vi har også beslaglagt ulovlige ruser og garn der torsk har vært i fangsten, i Drøbaksundet og Tønsberg-skjærgården.

Det opplyser Gudrun Egge, seksjonssjef i kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratets region Sør.

Mange som fisker

Men er det virkelig så farlig da? At noen slenger ut et snøre og drar opp en torsk? Kan det virkelig innebære en trussel for torsken i Oslofjorden.

Joda, fiskerimyndighetene regner med at fritidsfiske er en av årsakene til nedgangen i bestandene av kysttorsk i dette området, i tillegg til «miljøpåvirkninger fra land» og «endringer i klima».

For det er nemlig ikke bare noen få som prøver fiskelykken. Det kan forsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet fortelle mer om.

– Tettheten av fritidsfiskere i Oslofjorden er mye høyere per kvadratkilometer enn i andre regioner, sier Kleiven.

– Det er relativt logisk fordi det også er høyere befolkningstetthet i dette området enn andre steder i landet, tilføyer han.

– Hvor mange fritidsfiskere er det som bruker Oslofjorden da?

– Det sitter jeg og regner på nå. Året før torskefredningen begynte, gjennomførte vi 780 intervjuer blant 1.500 fritidsfiskere som fisket fra båt eller land i Oslofjorden, da vi reiste fra Vestfold til svenskegrensa.

– Nå er jeg i ferd med å skalere opp disse tallene, for de som vi støtte på, gir jo bare et øyeblikksbilde av hvor omfattende fritidsfisket er.

Da koronaen gjorde det vanskelig for Kystdirektoratet å fortsette med kontroller, begynte de å henge opp plakater hvor det ble informert om forbudet mot å fiske torsk i Oslofjorden. Nå skal Bymiljøetaten i Oslo bygge permanente skilt for å informere om det samme, og også utplassere midlertidige skilt om det generelle fiskeforbudet i perioden vi er inne i nå.

– Ta vare på restene

– Er det fornuftig med et forbud ut ifra det du så langt vet om omfanget av fritidsfisket?

– Ja, i den situasjonen torsken er nå, må vi ta vare på de restene vi har igjen av bestandene. Enhver reduksjon i uttaket av torsk er viktig, svarer Kleiven.

Hans forskerkollega i Havforskningsinstituttet, Even Moland, er av samme oppfatning.

– En fisk bryr seg ikke om det er en fritidsfisker eller yrkesfisker som tar den. Alle kilder til fiskedødelighet er med og svekker en bestand. Og så langt har vi ikke tatt det tilstrekkelig på alvor at porteføljen av flere bestander av torsk er ekstremt svekket og uttynnet.

– Hvilken effekt har fiskeforbudet som ble innført i 2019, hatt for torsken?

– Vi sammenstiller nå data for å evaluere dette i løpet av 2022, svarer Moland.

– Ikke kjent med forbudet

Marit Kristine Vea i Oslo Venstre er glad for at den forrige regjeringen (som omfattet Venstre) iverksatte et forbud mot fiske av torsk og begrensninger i fritidsfisket. Men hun er ikke fornøyd med hvordan dette er blitt fulgt opp.

– Mye tyder på at mange fritidsfiskere ikke er kjent med at det nå er et fiskeforbud.

– Det er egentlig ikke så rart, all den tid informasjonen er ganske godt gjemt på Fiskeridirektoratets hjemmesider. Mange fritidsfiskere har heller ikke norsk som morsmål, og da framstår sannsynligvis informasjonen som enda mindre tilgjengelig, sier Vea.

Nå har Vea utfordret byrådet i Oslo på dette og stilt blant annet følgende spørsmål til miljø- og samferdselsbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG):

Vil byrådet ta initiativ til at kommunen setter opp skilter som opplyser om fiskeforbudet på de mest populære fiskeplassene i Oslo?

Vil byrådet, eventuelt i dialog med Fiskeridirektoratet, se på andre tiltak som kan bidra til større kunnskap om hvilke reguleringer som gjelder for fritidsfiske?

Skilt og video

– Jeg er veldig fornøyd, sier Vea om tilbakemeldingen hun har fått fra byråden.

Stav har nemlig bedt Bymiljøetaten om å sette opp de skiltene Vea etterlyser i løpet av inneværende år, både for å informere om forbudet mot å fiske torsk, men også om det generelle fiskeforbudet som gjelder fra 1. januar til 30. april.

Stav har dessuten bedt Bymiljøetaten om å lage en informasjonsvideo og spre den på sosiale medier.

– Dette kan bidra til økt kunnskap i befolkningen, da etaten har et stort nedslagsfelt på sosiale medier, skriver byråden i sitt svar til Vea.

– Disse tiltakene redder ikke Oslofjorden, men er et lite skritt i riktig retning, sier Vea.

– Jeg er kjempebekymret for tilstanden til Oslofjorden. Jeg har selv vokst opp ved den, i Asker, og da satte vi garn hver helg og fikk torsk. Det er trist at ungene mine ikke kan gjøre det samme. Men med handlingsplanen for Oslofjorden som den forrige regjeringen la fram, vet vi hvilke tiltak som må gjennomføres for å redde fjorden, og det er nå eller aldri for å iverksette de tiltakene.

Det at koronapandemien er i ferd med å ebbe ut, åpner for flere kontroller av at forbudet med torskefiske overholdes, i regi av Fiskeridirektoratet og andre etater.

– Under sterkt press

Stav sier til Dagsavisen at hun forventer at alle som vil fiske setter seg inn i reglene som gjelder, og følger skilt og påbud.

– Økosystemet i fjorden er under sterkt press, og vi må gjøre det vi kan for å forbedre forholdene for truede arter som kysttorsken. Det er viktig at alle som bruker Oslofjorden bidrar til å ta ansvar for naturmangfoldet i fjorden, sier Stav til Dagsavisen.

Oppfølgingen av at dette skjer, fikk et midlertidig tilbakeslag som følge av koronapandemien, noe som blant annet rammet torsken.

– Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har fulgt opp tips (om ulovlig fiske, journ.anm.) med konkrete kontroller av stangfiskere. Våren 2020 ble det kontrollert 33 fritidsfiskere hvor ingen hadde fått torsk.

– Dessverre satte koronaen en stopper for videre kontrollaktivitet, forteller seksjonssjef Gudrun Egge.

Enklere å tipse

I stedet begynte Fiskeridirektoratet å henge opp plakater hvor det ble informert om torskevernet, og sjekke yrkesfiskere for eventuelt å avdekke torsk som bifangst ved annet fiske.

Nå håper Fiskeridirektoratet å kunne «øke tilstedeværelsen i takt med gjenåpning av samfunnet», fordi det også gjør det enklere å gjennomføre kontroller som omfatter flere etater. Både Statens naturoppsyn, Kystvakten og politiet er aktuelle i den sammenheng.

Fiskeridirektoratet har også nylig lansert en enklere og mer brukervennlig tipsløsning, for dem som har kjenner til blant annet ulovlig fiske.

– Tips fra publikum er en viktig informasjonskilde for hendelser vi bør vite om, sier Egge.

Fiskeridirektoratet påpeker ellers at det ikke er riktig at de bare informerer om fiskeforbudet på sine nettsider, som det kan synes ut ifra Marit Kristine Veas uttalelser til Dagsavisen.

– Vi har mange informasjonstiltak gående for å informere både de som snakker norsk og andre språk, får Dagsavisen opplyst.

Det vises i den anledning blant annet til informasjon på sosiale medier, Fritidsfiskeappen, annonser i lokalaviser og samarbeid med kommuner og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen