Innenriks

Statnett: Norsk kraftoverskudd borte om fem år

Om fem år kan det meste av det norske kraftoverskuddet være borte. Etterspørselen etter kraft øker raskere enn produksjonen.

Om vi fortsetter dagens forbruk, og om alle planene om å etablere nye virksomheter som trenger mye kraft realiseres, vil kraftoverskuddet vi har i Norge gradvis bli borte, melder NRK.

Ved utgangen av 2026 vil dagens kraftoverskudd på 15 Twh bli redusert til 3 TWh. Siden forbruket øker mest i sør, vil Sør-Norge ha kraftunderskudd allerede i 2026. Det skriver Statnett i en analyse som kom i desember.

– Havvind får vi ikke produsert før på begynnelsen av 2030 tallet. Vindkraft på land er politisk død på mange måter, og renovering av eksisterende vannkraftverk og produksjon av ny vannkraft kommer også til å skape konflikt, sier Tore Strandskog direktør for næringspolitikk i NHO-organisasjonen Nelfo.

Konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett sier det nesten ikke er planer om ny kraftproduksjon de neste fem årene. Dette vil også påvirke strømprisene.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet sier at etterspørselen etter kraft øker raskere enn produksjonen.

– Mer effektiv bruk av energi er viktig, men dessverre er skalaen for liten til at det alene kan stille opp med de energimengdene vi ser at det vil være behov for.

– Vi har behov for mer kraft fra vindkraft på land og til havs, vannkraft og energieffektivisering, sier Vik.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen