Innenriks

Kraftig økning i anmeldte seksuallovbrudd i fjor

I fjor økte antallet anmeldte seksuallovbrudd med 16,5 prosent. Spesielt utviklingen av lovbrudd som involverer barn og unge, bekymrer politiet.

Totalt ble det i fjor anmeldt 8.006 seksuallovbrudd i Norge, mot 6.874 i 2020, viser nye tall fra Politidirektoratet.

Økningen i antall anmeldelser er spesielt stor for besittelse og spredning av overgrepsmateriale og fremstillinger som seksualiserer barn. Der kom det i fjor 1.540 anmeldelser, mot 1.107 i 2020 – en økning på 39,1 prosent. Det er også en økning i andre typer seksuallovbrudd mot barn, der også en vesentlig andel er begått via internett.

– Den veksten vi ser innenfor dette området, bekymrer politiet. Barn og unge bruker sosiale medier i økende grad til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert materiale. De siste årene er det registrert en økning i antall aktører som betaler mindreårige for seksualiserte bilder, sier seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Deler nakenbilder av ungdom på Snapchat

Omfanget av overgrepsmateriale og egenprodusert seksualisert materiale på internett har ifølge Politidirektoratet økt hvert år de siste årene. Nakenbilder av ungdom deles i hovedsak på Snapchat. I tillegg benyttes ofte digitale plattformer som Omegle, Tinder og Badoo til å komme i kontakt med de fornærmede.

Politiet tror trenden vil fortsette.

– Det er sannsynlig at både omfanget av aktører som kjøper egenprodusert seksualisert materiale og antall fornærmede vil øke som følge av lav oppdagelsesrisiko for gjerningspersonen og at fornærmede motiveres av profitt, sier Løkenflaen.

– I noen tilfeller utvikler relasjonen seg til fysiske møter der den mindreårige blir presset eller forledet til fysiske seksuelle handlinger, sier leder for seksjon for internettrelaterte overgrep ved Kripos, Lise Matheson.

Hun ber foreldre om å snakke med barna sine om trygg bruk av internett.

Flere anmeldelser av barnevoldtekter

I fjor var det også en stor økning i antall anmeldelser av voldtekt av barn under 14 år – fra 785 saker i 2020 til 893 saker i 2021. Det utgjør en økning på 13,8 prosent. Andre voldtekter har økt med 10,5 prosent, fra 1.527 saker i 2020 til 1.688 saker i 2021.

– Dette er et kriminalitetsområde som også er preget av mørketall, og vi kan derfor ikke utelukke at det reelle tallet er høyere, sier Løkenflaen.

Politiet kan foreløpig ikke konkludere rundt hvorfor antallet voldtektsanmeldelser øker. Statistikken viser at det ofte tar tid før fornærmede anmelder seksuallovbrudd. Rundt 30 prosent av anmeldelsene av voldtekt av barn under 14 år kommer mer enn fem år etter at voldtekten skal ha skjedd.

– Det betyr at tallene vi ser for 2021, bare delvis beskriver nåsituasjonen. Vi må gjøre nærmere analyser for å avdekke årsakssammenhengen. En fasit på hvordan pandemiperioden har påvirket kriminalitetsstatistikken på dette området vil vi trolig ikke få før om noen år, sier Løkenflaen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: