Innenriks

329 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – 35 flere enn dagen før

Søndag var 329 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 35 pasienter fra dagen før.

Blant koronapasientane som blir innlagde på sjukehus no, er det færre som treng intensivbehandling enn for to månader sidan. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Koronapasientene utgjør 4 prosent av de totalt 8.231 innlagte pasientene på sykehus i Norge søndag.

42 av pasientene med covid-19 ligger på intensivavdeling, noe som er én mer enn dagen før. Koronapasientene på intensivavdelingene utgjør 19,4 prosent av alle landets intensivpasienter.

Av koronapasientene på intensiv får 25 personer respiratorbehandling. Det er to færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Fordelingen av koronapasienter blant de ulike helseregionene er som følger (prosentandel av regionens totale innlagttall i parentes): 200 hos Helse sør-øst (4,4), 53 hos Helse Midt-Norge (4,5), 49 hos Helse vest (2,9), og 27 hos Helse nord (3,1).

Av pasientene på intensivavdeling er regionfordelingen som følger (prosentandel av regionens totale intensivinnlagte i parentes): 33 hos Helse sør-øst (25), fire hos Helse Midt-Norge (12,5), tre hos Helse vest (11,5), og to hos Helse nord (7,4).

Dagen med flest innlagte koronapasienter hittil i pandemien er 17. desember 2021. Da var 383 covid-pasienter innlagt, noe som utgjorde 4,1 prosent av de totalt 9.253 sykehuspasientene den dagen. Forrige topp var i forbindelse med den aller første smittebølgen. 1. april 2020 var 325 koronapasienter innlagt på sykehusene.

Helsedirektoratets tall viser ikke om koronapasienter er innlagt som følge av koronavirus eller om de er innlagt for noe annet, men har fått påvist korona.

Siden februar 2020 har 1.024.379 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser søndagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen