Innenriks

– Regjeringen har satt av for lite penger til å investere i framtidas arbeidsplasser

Norge vil også i år bruke mye mer penger på oljevirksomhet enn på grønn omstilling, konstaterer Greenpeace. Miljøorganisasjonen frykter det kan koste oss mange framtidige arbeidsplasser.

– Vi vet at det vil bli færre oljearbeidsplasser, og det haster å utvikle sokkelen med blant annet havvind og grønn skipsfart, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

– Det er ingen tvil om at regjeringen har satt av for lite penger til å investere i framtidas arbeidsplasser, både på sokkelen og fastlandet. Ser man på totale investeringer i Norge, går det 6–7 ganger mer i investeringer til olja enn til landindustrien. Det er uholdbart, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Havvind og grønn skipsfart

Denne ulikheten i pengebruken har Greenpeace kommet fram til ved å lese statsbudsjettet for inneværende år. Der er det utgiftsført 26,5 milliarder kroner til oljevirksomhet. Samtidig har regjeringen bevilget «bare» 3,7 milliarder kroner til Enova. De skal blant annet fordeles på satsing på havvind og hydrogen, energieffektivisering og utbygging av ladeinfrastruktur til elbiler. I tillegg har Regjeringen satt av 600 millioner til såkalte «grønne vekstlån».

– Vi vet at det vil bli færre oljearbeidsplasser, og det haster å utvikle sokkelen med blant annet havvind og grønn skipsfart. En fortsatt satsing på olje er ikke å utvikle sokkelen, men å legge til rette for en ukontrollert avvikling når markedet snur, advarer Pleym.

I andre land handler de mer i tråd med det Greenpeace mener er det riktige.

– Samme uke som Norge delte ut 53 nye oljelisenser, delte Skottland ut 17 konsesjoner til havvind, inkludert flere konsesjoner til flytende havvind, forteller Pleym.

Titusenvis av jobber

Det at antallet oljearbeidsplasser er på vei ned, framgår av Perspektivmeldingen 2021, som Solberg-regjeringen la fram i februar i fjor.

– I denne meldingens hovedscenario vil 50.000 arbeidsplasser forsvinne innen 2030, opplyser Halvard Haga Raavand, politisk rådgiver i Greenpeace Norge.

– Dette vil nok ha endret seg noe nå, med gassprisen som har skutt i været, og investeringsboomen i olja, men bildet er likevel at oljeutvinningen vil synke med 65 prosent fram mot 2050, fortsetter han.

– Hvor mange arbeidsplasser kan vi i stedet få med en satsing på havvind og grønn skipsfart, som dere er opptatt av?

– Det kan være snakk om mellom 50.000 og 66.000 arbeidsplasser i havvind fram mot 2050, svarer Raavand med henvisning til en rapport Thema Consulting Group laget på oppdrag fra Vårgrønn og Agder Energi i fjor.

Begrenset humankapital

Når det gjelder grønn skipsfart henviser Raavand til en rapport fra De Facto, finansiert av Manifest Tankesmie.

– Den viser at en satsing på grønn skipsfart kan bidra til å opprettholde sysselsettingen av de 90.000 som i dag jobber innen skipsfarten, samtidig som det kan skapes 50.000 nye arbeidsplasser, særlig i tilknytning til produksjon og behandling av hydrogen, batterier og elektrifiseringsteknologi, sier Raavand.

Når Greenpeace nå mener at mange av disse potensielle arbeidsplassene henger i en tynn tråd, bunner det i den gunstige oljeskattepakken for nye prosjekter som Stortinget vedtok i 2020, og som gjelder ut inneværende år.

– Den har gitt en investeringsboom i olje og gass, påpeker Raavand.

Bare i 2022 er det snakk om at oljeselskapene selv skal investere i overkant av 239 milliarder kroner, ifølge Greenpeace.

– Det er begrenset med humankapital i Norge, og en slik investeringsboom risikerer å «låse fast» ingeniører og dyktige fagarbeidere i olja, slik at vi ikke kommer i gang med en grønn omstilling og de nye næringene vi skal leve av, advarer Raavand.

Naturkonsekvenser

– Hvor mye mer mener dere regjeringen bør bruke på grønn omstilling i stedet for på olje?

– Vi har ikke finregnet på fordelingen, men vi finner det underlig at man subsidierer olja med såpass mye mer enn de grønne næringene som må bygges opp framover, svarer Raavand.

– Det trengs mer penger til både havvind og grønn skipsfart, men i tillegg må det brukes mer penger på energieffektivisering, økt støtte til solenergi, batterifabrikker, grønn hydrogen og ammoniakk.

– Det finnes også dem som er skeptiske til en satsing på havvind, av hensyn til blant annet fiskeressursene og fuglelivet. Er dere i Greenpeace sikre på at det er riktig å bruke milliarder av kroner på dette?

– Greenpeace mener ikke at havvind er uproblematisk. Som all annen menneskelig aktivitet kommer også havvind med en kostnad for naturen. Det er derfor viktig at samtidig som vi skynder oss med å få fart i havvindsatsingen, også kartlegger hvor man kan bygge ut havvind med minst mulig naturkonsekvenser og arealkonflikter med andre fornybare næringer, svarer Raavand.

– At vi likevel ønsker havvind velkommen handler om flere ting. Selv med forbruksreduksjoner og energisparing ligger Norge an til å få et kraftunderskudd i tiårene framover, når vi skal elektrifisere samfunnet og bygge ut fastlandsindustrien. Da trenger vi mer kraft, og havvind er et godt alternativ til dette.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen