Innenriks

Frp: – Det er helt meningsløst at han skal rammes av dette

Frp mener det er uholdbart at nyretransplanterte Eirik Næss (41) straffes økonomisk fordi han er i en risikogruppe og ikke kan gå på jobb.

– Når både Nav, legene og arbeidsgiver er enige om at Eirik ikke kan gå på jobb på grunn av smittesituasjonen, mener Frp det er uholdbart at han personlig skal straffes for det, sier Dagfinn Olsen, arbeidspolitisk talsperson i Frp.

For ei drøy uke siden skrev Dagsavisen om nyretransplanterte Eirik Næss. Da koronapandemien brøt ut i mars 2020, fikk han klar beskjed fra legene om å holde seg hjemme. Næss som jobber i Posten, er transplantert to ganger og går på immundempende medikamenter.

Han har nå tatt fire doser av koronavaksinen, men kroppen har så langt ikke dannet antistoffer.

– Rikshospitalet vurderer å sette sprøyter som inneholder rene antistoffer, men jeg vet ennå ikke om det er aktuelt i mitt tilfelle – så livet mitt står fortsatt på vent, uttalte Næss.

Nav, arbeidsgiveren og legene han har vært i kontakt med, har vært enige om at han ikke kan returnere til jobben ennå. I mars i fjor hadde Næss gått ett år på sykepenger. Siden man bare kan gå på sykepenger i ett år, havnet han da på ytelsen arbeidsavklaringspenger (AAP). De som mottar AAP, får utbetalt 66 prosent av arbeidsinntekten. Næss har derfor gått kraftig ned i lønn.

– Hadde jeg tjent én million i året, så skulle jeg ikke sagt noe, men jeg jobber i et lavlønnsyrke, sa Næss og la til:

– Det er jo uforskyldt at jeg har havnet i denne situasjonen. Det siste du trenger når du sitter isolert og ikke kan jobbe, er at noen tar pengene fra deg. For meg er det snakk om mye penger. Og det er jo ikke slik at utgiftene blir mindre når man er sykmeldt.

Han mener myndighetene burde forlenget sykepengeperioden til folk som er i hans situasjon. Det mener også Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT). Jon Anker Lisberg Sarpebakken, kommunikasjonsansvarlig og redaktør i LNT, uttalte i saken at de mener det er rimelig at myndighetene også vurderer en refusjonsordning for dem som har havnet i AAP-ordningen som følge av å være risikoutsatt.

Frp fremmer forslag

Dagfinn Olsen i Frp viser til at partiet allerede har fremmet et forslag i Stortinget som går på å forlenge sykepengeperioden for personer som har fått utsatt behandlinger i helsevesenet som følge av pandemien.

– I denne saken har vi nå lagt inn en merknad som inkluderer saken til Eirik Næss, sier Olsen, som opplyser at arbeids- og sosialkomiteen skal behandle saken og avgi sin innstilling innen 15. februar.

Frps Dagfinn Olsen mener det er meningsløst og uholdbart at personer som ikke kan jobbe på grunn av smittesituasjonen, skal straffes økonomisk.

Frp-politikeren støtter også kravet fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte som mener det er rimelig med en refusjonsordning for Eirik Næss og andre som har havnet på arbeidsavklaringspenger.

– Ja, det er helt meningsløst at han skal rammes av dette. En forlengelse av sykepengene må ha tilbakevirkende kraft. Sånn er det for næringslivet – da må det også gjelde for folk som blir rammet på denne måten, sier Olsen.

Rødt og Seher Aydar, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener det også er god grunn til å se på denne problemstillingen.

– Spesielt under en pandemi må det være mulig å tilpasse reglene slik at de som rammes ekstra hardt kan få styrket sikkerhetsnettet. Vi har sett stor kreativitet og mange penger i omløp for å sikre at næringslivet ikke taper for mye penger under koronaen. Den fleksibiliteten må også de som rammes økonomisk av pandemien på grunn av helse få oppleve, sier Aydar og legger til:

– Sykelønnsordninger og trygderettigheter er laget for at folk skal få hjelp når de trenger det. I Norge skal ikke folk trenge å bli fattige fordi de er syke. Rødt ønsker seg et sykelønns- og trygdesystem som er bygget på lojalitet til den som trenger støtte, ikke rigiditet som sikrer at staten slipper å gi fra seg en krone mer enn nødvendig.

SV vil se på saken

Dagsavisen var i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet da Eirik Næss fortalte sin historie. Departementet fikk spørsmål om de er oppmerksomme på problemstillingen og om regjeringen vil foreta seg noe overfor denne gruppen.

– Vi er kjent med at det har vært reist en debatt av enkelte knyttet til ønsket om å få forlenget sykepengeperioden som følge av pandemien. Det vil dessverre også kunne være slik i andre sammenhenger at mennesker blir forhindret fra å gå på jobb på grunn av sin helsesituasjon i mer enn ett år. Dette er ikke noe det i dag heller kompenseres fullt ut for, skrev statssekretær Truls Wickholm (Ap) i en e-post.

Dagsavisen har også vært i kontakt med SVs Kirsti Bergstø.

– Pandemien har blitt en forskjellskrise som rammer folk som har lite, hardest. Det er en fortvilet situasjon å ikke kunne jobbe og dermed få inntekten redusert. Det er dessverre flere grupper som kan være i en lignende situasjon. Derfor må det sees på ulike måter for å løse dette. SV vil styrke ytelser som skal sikre forsvarlige levekår ved arbeidsledighet og uførhet, sier Bergstø.

På spørsmål om hun kan være mer konkret på hva partiet vil gjøre for folk som er i samme situasjon som Eirik Næss, svarer Bergstø at de først må se nærmere på problemstillingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: