Innenriks

IFE innrømmer store mangler ved atomlagringsanlegg

Institutt for energiteknikk (IFE) innrømmer at det er behov for omfattende vedlikehold av atomlageret i Himdalen, men sier anlegget er trygt.

Kjeller  20180712.
Administrerende direktør i Institurr for energiteknikk IFE Nils Morten Huseby. I IFEs Solcellelab jobbes det med grunnforskning på silisium. Her begynte arbeidet som etter hvert utviklet seg til SiliconX-prosjektet. IFE forsker på silisium til bruk i både solceller, batterier og medisiner.


Foto: Heiko Junge / NTB

– Anlegget er trygt og sikkert, og vi har ikke oppdaget noen radioaktive utslipp til omgivelsene, sier IFE-direktør Nils Morten Huseby til Teknisk Ukeblad.

Det siste året er det avdekket store mangler ved atomlageret i Himdalen, som ligger i Aurskog-Høland kommune i Viken. En rapport fra Norsk nukleær dekommisjonering viser blant annet at vann som renner inn i anlegget, ikke samles i tiltenkt kum, mangelfull driftsorganisering og overvåking av anlegget, og ureglementerte utslipp av radioaktivt tritium.

Huseby sier til Teknisk Ukeblad at instituttet selv meldte fra om manglene og behovet for å revidere sikkerhetsrapportene.

– Vi gjorde DSA oppmerksom på dette allerede i desember 2020 da vi leverte den nåværende sikkerhetsrapporten. Vi varslet da at vi ønsket å revidere rapporten, sier direktøren.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har varslet tvangsmulkt til IFE på en million kroner. Bakgrunnen for tvangsmulkten er at DSA mener IFE ikke har levert oppdatert sikkerhetsrapport i henhold til fristen. Millionboten vil bli gitt hvis de nye sikkerhetsrapportene ikke er levert innen 31. juli 2022.

– Det er egentlig en frist det er nesten er umulig å oppfylle. Vi har hatt eksterne leverandører inne som nå har vurdert hele sikkerhetskonseptet for Himdalen. Deres rapport var ikke klar før i oktober. Da sier det seg selv at vi umulig kunne levert en helt ny sikkerhetsrapport i desember, sier Huseby, og at de tidligst kan levere rapporten 1. september 2023.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen