Innenriks

Høyre foreslår å fjerne vern av ti vassdrag

For å få økt kraftutbygging foreslår Høyre ti vassdrag som kan bli fjernet fra vernelisten. -Uakseptabelt, sier jeger- og fiskerforbundet.

Høyre foreslår ti vassdrag hvor vern mot kraftutbygging kan fjernes, deriblant Vossovassdraget i Vestland. 
Foto: Marit Hommedal / NTB

390 norske vassdrag er vernet mot utbygging, men Høyre vil åpne ti av dem for «skånsom kraftutbygging», slik partiets energi- og miljøpolitiske talsperson Nikolai Astrup har tatt til orde for.

På lista er åtte vassdrag i Vestland, ett i Trøndelag og ett i Nordland.

– Vi har sett på de vassdragene hvor utbygging kan gi viktig flomsikring og samtidig ivareta naturverdier, sier energipolitisk talsperson Bård Ludvig Thorheim i Høyre til NRK.

– Uakseptabelt

Utspillet fra Høyre får Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) til å steile.

– Dette er politisk arrogant og uakseptabelt, sier andre nestleder Bjarte Erstad i NJFF i en pressemelding.

– Vi har svært lite intakt vassdragsnatur igjen i Norge. Denne typen natur er livsviktig for en lang rekke arter, ikke minst villaksen som allerede er under sterkt press, sier Erstad.

Han mener at Høyre gjennom forslaget tilsidesetter tidligere vernevedtak, samt ordningen med nasjonale laksevassdrag, som Stortinget har vedtatt nettopp for å sikre vern av villaksen i visse vassdrag.

– Svært negativt i kritisk fase

Fem av de foreslåtte vassdragene er gitt særlig vern for å ivareta villaksen.

– I Vossovassdraget er det brukt mer enn 200 millioner kroner bare de senere årene for å beskytte villaksen, og de er nå inne i en kritisk fase. Kraftutbygging her vil være svært negativt, sier Erstad.

Det er politisk strid om hvorvidt det bør åpnes for utbygging i vernede vassdrag, og ved nyåret åpnet også Ap for utbygging. Forrige uke sa NVE at gevinsten ved utbygging vil være liten, men at det er mye å hente i energieffektivisering.

Disse elvene foreslås åpnet for kraftutbygging:

* Opo i Ullensvang, Vestland

* Vossovassdraget, Vestland

* Granvinsvassdraget, Vestland

* Eikedalsvassdraget, Vestland

* Flåmsvassdraget. Vestland

* Strynevassdraget, Vestland

* Gjengedalsvassdraget, Vestland

* Løkjelsvassdraget i Etne, Vestland

* Verdalsvassdraget, Trøndelag

* Vefsnavassdraget, Nordland

NB! Gjengedalsvassdraget er teknisk sett ikke vernet, men fikk i 2018 nei til utbygging, skriver NRK. Høyre har også forslag til vassdrag i Oppland og Hedmark hvor vern kan fjernes, men disse vil partiet ennå ikke navngi.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen