Innenriks

Helsesykepleiere tas fortsatt ut av skolene: – Vi er svært overrasket

I fjor fikk SOS-barnebyer forsikringer fra regjeringen om at helsesykepleierne skulle få jobbe med barn og unge på heltid. Nå reagerer organisasjonen kraftig på at det ikke har skjedd.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer, reagerer kraftig på at kommunene har brukt helsesykepleiere i skolen til å sette vaksiner og drive smittesporingsarbeid under hele pandemien.

– Vi ble svært overrasket over det som kom fram i saken. Alle de fine ordene som er sagt om at barn og unge skal prioriteres, viser seg nå å være mer en festtale, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge.

Mandag skrev Dagsavisen at helsesykepleiere ved skoler og helsestasjoner over hele landet fortsatt blir omdisponert til å drive med koronarelatert arbeid som vaksinering og smittesporing. Dette skjer til tross for at helsemyndighetene og regjeringen gang på gang har understreket at helsetilbudene til barn og unge skal skjermes.

Sendte brev til ordførerne

Høsten 2020 sendte tidligere helseminister Bent Høie (H) brev til alle landets ordførere. I brevet understreket han at helsesykepleiere ikke skal omdisponeres til smittevernarbeid.

I mars 2021 ble dette budskapet gjentatt da Høie og kunnskapsministeren sendte brev til statsforvalterne.

– I brevet ble det på nytt understreket at for å skjerme tjenester til barn og unge, skal helsesykepleierne og annet personell ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten som hovedregel ikke brukes i arbeidet med testing og smittesporing, skrev Høie i et svar på et skriftlig spørsmål fra SV om denne tematikken.

Før jul i 2020 kunne VG avsløre at hele 234 kommuner satte helsesykepleiere til å løse koronaoppgaver etter at pandemien brøt ut og skolene stengte. Landsforeningen av helsesykepleiere har nå spurt sine medlemmer i hele landet om det fortsatt er slik at kommunene bruker dem til vaksinasjons- og smittevernarbeid. Dagsavisen har sett svarene, og de viser med all tydelighet at det fortsatt er vanlig.

– Hver gang jeg sier at det fremdeles er mange helsesykepleiere som både tester, smittesporer og vaksinerer, blir jeg møtt med spørsmål om det virkelig er sant, uttalte Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, til Dagsavisen.

Tilbakemeldingene fra helsesykepleierne viser også at pandemien har ført til at flere barn enn tidligere strever med hverdagen og at arbeidspresset derfor er stort.

– Ikke nok å skrive brev

SOS-barnebyer har engasjert seg sterkt i saken, og i fjor tok de initiativ til en underskriftskampanje for å sikre at helsesykepleiere i skolen faktisk får jobbe med barn og unge på heltid.

– Da vi gikk ut med oppropet i fjor, fikk vi massiv støtte fra elever, ansatte og dem som skal ivareta barn og unge. Vi hadde også et møte med daværende helseminister Høie da vi overbrakte underskriftene, sier Aarak.

Hun viser til at de fikk en tydelig tilbakemelding på at helsesykepleierne skulle skjermes.

– Jeg er veldig overrasket over at kommunene fortsatt ser bort fra en så tydelig tilbakemelding. Den nye helseministeren må ta tak i dette og merke seg at det ikke er nok å skrive brev.

Dagsavisen skrev nylig at de som driver landets hjelpetelefoner og chattetjenester for barn og unge, har hatt en voldsom pågang det siste året. Mental Helse uttalte at det er urovekkende mange unge som tar kontakt om spiseforstyrrelser og selvmordstanker.

– Grunnen til at vi reagerer så sterkt, er at vi vet at mange barn og unge har fått det vanskeligere under pandemien. Det merker alle organisasjonene som jobber med barn og unge. Vi ser det også i de andre landene vi er i: De har aldri noensinne fått så mange henvendelser fra barn og unge. Dette vil kreve oppfølging lenge etter at smittetallene har gått ned, sier Aarak.

– Ingen bør møte en lukket dør

Dagsavisen har vært i kontakt med Helsedepartementet og spurt om hva helseministeren synes om at helsesykepleiere fortsatt blir satt til andre oppgaver i kommunene og hva regjeringen vil gjøre for å sikre at det ikke skjer. Departementets kommunikasjonsavdeling har sendt svar fra statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

– Så langt det lar seg gjøre bør andre sykepleiere enn helsesykepleiere benyttes til vaksinearbeid, smittesporing og testing, slik at tjenester til barn og unge skjermes. Dette har vi vært svært tydelige på overfor kommunene i lang tid. Ingen barn og unge bør møte en lukket dør hos helsesykepleieren når de sliter fordi helsesykepleieren er omplassert, skriver Bjørkholt, og legger til:

– Fra og med 1. januar i fjor har sykepleiere midlertidig rett til å rekvirere covid-19-vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Dette gjør at kommunene vil ha større fleksibilitet i bruk av personell og samlet bedre kapasitet til dette arbeidet. Samtidig er kommunenes ansvar for smittesporing nå nylig redusert gjennom at den enkelte nå skal varsle sine kjente nærkontakter slik at de kan teste seg. Det bidrar også til å lette på arbeidskrevende oppgaver for kommunene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen