Innenriks

Næringslivet stiller seg bak SV-krav om lønnsstøtte

SV får støtte fra uventet hold når NHO og Virke nå slutter seg til kravet om å skjerme lønnsstøtteordningen fra kutt, slik regjeringen legger opp til i februar.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke er bekymret for handels- og tjenestenæringene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi er helt enige med i SV i at det mest forutsigbare, fornuftige og rettferdige er å forlenge lønnsstøtteordningen ut februar med samme vilkår, sier Ole Michael Bjørndal, som er fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreslått å trappe ned lønnsstøtten i februar fra 40.000 til 35.000 kroner per ansatt, men møter kraftig motbør fra budsjettpartner SV, som motsetter seg kuttet. SV har tvert imot krevd at ordningen styrkes.

De tre partiene sitter for tiden i forhandlinger om regjeringens nye koronakrisepakke, hvor lønnsstøtteordningen inngår.

Lønnsstøtte innebærer at staten tar en del av lønnskostnadene for kriserammede bedrifter. Målet er å unngå permitteringer.

Virke: Tusenvis av permitteringer spart

Ifølge Bjørndal i NHO Reiseliv er krisen langt fra over for næringslivet. Han mener flere bedrifter bør få muligheten til å søke om lønnsstøtte, særlig serveringssteder som ikke hadde annet valg enn å permittere under forrige runde med innstramminger.

– Ønsket om og arbeidet med lønnsstøtten kom før skjenkestoppen. Det var en ekstra begrensning som gjorde ordningen mindre relevant for flere bedrifter, særlig serveringssteder. Derfor mener vi det bør åpnes for en ny søknadsdato slik at flere kan benytte seg av lønnsstøtten, sier Bjørndal.

Også Virke er enig med SV i at lønnsstøtteordningen må skjermes for kutt.

– Våre beregninger viser at lønnsstøtten har spart oss for 10.000 permitteringer så langt. Det betyr at ordningen har truffet, og at den har sørget for at arbeidstakere kan gå på jobb og at bedrifter kan beholde sine ansatte, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Virke tar utgangspunkt i at antall faktiske permitteringer i form av dagpengesøknader i snitt har ligget langt høyere enn antall varslede permitteringer gjennom hele pandemien. I desember 2021, samme måned som lønnsstøtten ble lansert, snudde det tvert om. Da kom det inn nesten dobbelt så mange permitteringsvarsler som faktiske dagpengesøknader.

Virke har regnet seg fram til at antall dagpengesøknader potensielt kunne vært langt høyere uten lønnsstøtten og konkluderer med at samfunnet er spart for 10.000 permitteringer.

Åpner for forlengelse ut mars

Ifølge Horneland Kristensen er det fortsatt en del virksomheter som trenger lønnsstøtten, selv om koronatiltakene er myket opp.

– Derfor mener vi støttebeløpet bør beholdes ut februar, sier han.

Virke-direktøren påpeker at lønnsstøtteordningen i stor grad regulerer seg selv.

– Når virksomhetene får opp omsetningen, forsvinner muligheten til å benytte seg av ordningen. Sånn sett er den selvregulerende, sier Horneland Kristensen.

Både Virke og NHO mener lønnsstøtten bør vare så lenge koronakrisen varer.

– Hvis vi fortsatt lever med strenge smitteverntiltak i mars, mener vi det er naturlig at det også legges til rette for kompensasjonstiltak i mars – inkludert lønnsstøtte, sier Bjørndal i NHO Reiseliv.