Innenriks

Sender pelletsforurensning til tysk politi

Plastpelletsutslippet som forurenset store deler av kystlinjen fra Agder til Göteborg i 2020, blir nå en sak for tysk politi.

Det skjer etter at Oslo statsadvokatembeter har behandlet Naturvernforbundets klage på at Øst politidistrikt henla deres anmeldelse av forholdet. Dagsavisen har tidligere omtalt dette utslippet og også oppfølgingen av det, i flere artikler.

Tysk territorialfarvann

Selv om tonnevis av i alt mer enn 13 tonn plastpellets endte opp med å forurense strender både i Norge og Sverige, skjedde selve utslippet i tysk territorialfarvann. Lasten med pellets var på vei fra Rotterdam til Tananger i Rogaland. Skipet Trans Carrier, som utslippet skjedde fra, var registrert på Bahamas.

Oslo statsadvokatembeter konkluderer derfor med at det var riktig av politiet å henlegge saken, fordi utslippet skjedde utenfor norsk strafferettslig jurisdiksjon.

Samtidig mener Oslo statsadvokatembeter at dette i stedet kan være en sak for tysk politi for eventuell strafforfølging i Tyskland.

– Svakt beskyttet

– Vi er kjempefornøyd med at saken følges opp videre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Nå krysser vi fingrene for at tysk politi følger opp dette og etterforsker saken. Samtidig viser denne saken hvor svakt beskyttet Norge og andre land som blir rammet, kan være mot slik forurensning, påpeker Gulowsen.

– Hvis utslippet skjer i et annet lands territorialfarvann, kan ikke landet som blir utsatt for forurensningen, etterforske og straffe på egen hånd.

Gulowsen vil nå sørge for at Bund, Tysklands motstykke til Naturvernforbundet, blir orientert om saken slik at de kan følge den opp.

– Viktig å få avklart

Tine Larsen, som er Naturvernforbundets advokat i denne saken, beklager at henleggelsen av den opprettholdes. Samtidig synes hun, som Gulowsen, at det er veldig bra at den nå sendes videre til tysk politi.

– Jeg håper tysk politi vil etterforske saken for å se om det er grunnlag for strafforfølging i Tyskland. Det er viktig å få avklart dette, mener hun.

– Når ulykker til sjøs kan påføre andre land store miljøskader, er det viktig at dette følges opp, ellers vil det være fritt fram for flere potensielt store forurensningsskader, påpeker Larsen.

Larsen har også merket seg at Oslo statsadvokatembeter ønsker at politiet oversender en kopi av saken til Kystverket for en granskning av den der.

I likhet med Gulowsen er hun opptatt av de begrensede mulighetene norske myndigheter har til reaksjoner, også når skip som er involvert i forurensningssaker ikke er norskregistrerte.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: