Innenriks

Helsedirektoratet åpner for en ny type koronapass

Helsedirektoratet åpner for en løsning med koronapass som kun gir adgang til personer som er vaksinert eller har vært smittet.

På regjeringens pressekonferanse torsdag ble det kjent at koronasertifikat for bruk på arrangementer og serveringssteder er oppe til vurdering, og at saken er sendt til fagetatene.

Om det blir aktuelt med innenlandsbruk av koronapass i Norge, mener Helsedirektoratet at det beste alternativet er en løsning hvor man bare gir adgang til personer som er vaksinert eller har gjennomgått sykdom, skriver Dagbladet.

Uvaksinerte vil med denne løsningen ikke komme inn på arrangementene. Hovedformålet med en slik løsning vil være å skjerme uvaksinerte mot smitte.

Til VG sier helsedirektør Bjørn Guldvog at ulempene med et slikt koronapass vil være at man skiller mellom ulike grupper av befolkningen og gir ulike rettigheter til å delta.

– Men dette er først og fremst en politisk beslutning og ikke en helsefaglig beslutning, sier Guldvog.

Nyeste fra Dagsavisen.no: