Innenriks

70.000 over 65 år har ikke fått tredje dose

Samtidig som regjeringen letter på koronatiltakene, mangler 70.000 eldre tredje dose med koronavaksine, ifølge FHI.

Ifølge Folkehelseinstituttet gjelder tallene personer over 65 år som allerede har fått to doser.

Til nå har 4.296.975 personer mottatt første dose, og 3.950.280 har mottatt andre dose. 2.169.110 personer har fått tredje vaksinedose, som tilsvarer 40,2 prosent av befolkningen.