Innenriks

Helsedirektoratet og FHI anbefaler lemping av en rekke tiltak

Delvis skjenkeåpning, gult nivå i alle skoler og slutt på karanteneplikten er blant tiltakene helsemyndighetene anbefaler regjeringen å innføre.

Saken er oppdatert

I tillegg anbefaler Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) å åpne opp for opptil 200 på innendørs arrangementer med faste sitteplasser, samt å gjøre visse lettelser for breddeidretten og idrett for barn og unge.

Det kommer fram i det siste faglige rådet, som regjeringen drøftet på en regjeringskonferanse torsdag. Hva som blir fasit, blir kunngjort på en pressekonferanse senere torsdag kveld.

Står for fall?

Den 13. desember innførte regjeringen en rekke nye koronatiltak for å bremse utbredelsen av omikronvarianten, som siden har blitt dominerende i Norge.

Blant disse har skjenkestoppen, rødt nivå i videregående skoler og fritidskarantene for lærere vært blant de mest omdiskuterte.

Nå kan mye tyde på at de tre tiltakene delvis står for fall.

I tillegg anbefaler helseetatene å erstatte karanteneplikten med selvtesting og gi nærkontakter større ansvar når det gjelder å følge anbefalte testregimer.

– Dagens TISK-strategi bør endres slik at den kan være bærekraftig gjennom en periode med økende smitte, skriver Helsedirektoratet og FHI i sitt faglige råd.

Fra rødt til gult

Når det gjelder skolene, er begge krystallklare på at rødt nivå i videregående skoler ikke er forholdsmessig og bør avvikles så snart som mulig.

– Det finnes ikke tiltak som i tilstrekkelig grad kan bøte på de negative konsekvensene som redusert tilstedeværelse på skolen medfører, skriver de.

De mener gult nivå vil ha effekt også på videregående skoler, selv om man ikke kan ha faste kohorter på grunn av programfag.

Samtidig mener de at det er nødvendig å drøfte tiltak som sikrer inneluft av god kvalitet.

Smitterisiko kan øke

Når det gjelder skjenkestoppen, mener Helsedirektoratet og FHI at det kan åpnes for skjenking deler av kvelden.

– Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00, skriver Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen. Også FHI foreslår en tidsbegrensning.

Men samtidig skriver etatene at det er uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv.

– Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper, skriver Helsedirektoratet, mens FHI mener smitterisikoen kan øke fordi flere oppsøker serveringssteder, noe som igjen gir økt mobilitet og flere nærkontakter.

Viderefører gjesteregel og hjemmekontor

FHI og Helsedirektoratet anbefaler samtidig regjeringen å videreføre anbefalingen om maks 10 gjester i private hjem, samt å fjerne unntaket som gjaldt i romjulen.

Antallsbegrensningen gjelder selv om gjestene er vaksinerte og uavhengig av gjestenes alder.

– FHI anbefaler å videreføre gjeldende anbefaling om maksimalt 10 gjester og 1 m avstand til andre enn husstandsmedlemmer, heter det i det faglige rådet.

Helsemyndighetene anbefaler også å videreføre regelen om at alle som kan, skal jobbe hjemmefra.

– Dette tiltaket vurderes å ha en betydelig smitteverngevinst og er et nokså lite inngripende tiltak, skriver FHI.

Koronasertifikat

FHI vil imidlertid ikke anbefale bruk av koronasertifikat som et forebyggende tiltak i Norge.

– Utbredt bruk av koronasertifikat som ekskluderer deler av befolkningen fra aktiviteter, kan medføre redusert livskvalitet, forsterke ulikhet og føre til svekket oppslutning om andre smitteverntiltak, skriver instituttet.

Helsedirektoratet mener på sin side spørsmålet i stor grad er en politisk vurdering.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

Nyeste fra Dagsavisen.no: