Innenriks

Guldvog tror Norge kan takle smitte på fem prosent av befolkningen

Som følge av høy smitte vil enkelte kommuner få perioder med redusert tilbud, tror helsedirektør Bjørn Guldvog, men landet som helhet kan takle mye smitte.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier helsetjenesten i kommunene er under press og er svært belastet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Guldvog understreker at det er forskjeller mellom kommunene. Om lag en tredel melder om kapasitetsutfordringer – noe som også er knyttet til dagens regime for testing og smittesporing.

Guldvog mener at landet som helhet vil være i stand til å tåle et smittepress på 5 prosent uten at kommunehelsetjenesten bryter sammen.

Helsedirektøren understrekte at så mye smitte vil være krevende for norske kommuner, men at samfunnet er robust og i stand til å hjelpe hverandre når noen områder opplever mye smitte på kort tid.

– Det kan bli mange sykmeldte i noen kommuner, som gjør at man over en kortere periode har et dårligere tilbud enn det som man har ellers. Men med de nye opplysningene om omikron tror vi det vil være håndterbart, gitt at vi klarer å holde noe igjen.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her