Innenriks

SV vil prioritere fordeling framfor full strømstøtte i forhandlinger

Mens andre partier lover stadig lavere makspris på strøm til alle, vil SV heller kreve mer til dem som trenger det mest i vinterens strømpakke.

Av Marius Helge Larsen og Marie De Rosa

– Vi vil bruke muligheten til å se om det går an å få gjort et ekstra løft for dem som har minst, sier Lars Haltbrekken i SV til NTB.

Han er nå klar for å forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som i helgen foreslo å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime.

Regjeringen er avhengig av SV for å få flertall på Stortinget, og foreløpig har partiet varslet at de er positive til å øke støtten.

– Dette er en bra ordning, men den er ikke perfekt, sier Haltbrekken.

Overbyr hverandre

Samtidig presser flere partier på for å få satt et makstak på strømprisen. Frp har foreslått en makspris på 50 øre per kilowattime, mens Rødt overfor VG krever at grensen settes på 35 øre.

Dersom graden av støtte på vinterens ordning økes til 100 prosent på priser over 70 øre per kilowattime, vil dette i praksis innebære en makspris på strøm for forbrukerne.

Haltbrekken påpeker at vinterens strømstøtte er en midlertidig ordning, men at det også pågår en diskusjon om hvorvidt man skal sette en permanent makspris for hvor mye produsentene kan ta for strømmen.

– Vi er positive til å se på makspris. Og så er spørsmålet: Kan man få gjort det i vinter, eller krever det lovendring som gjør at det må ut på høring og så videre, sier Haltbrekken.

– Vi vil løfte diskusjonen om makspris inn i de videre diskusjonene, sier han videre.

Vil prioritere de svakeste

Akkurat når det gjelder vinterens strømstøtteordning mener Haltbrekken det viktigste er å utvide ordningen slik at den i større grad treffer dem som trenger det mest, heller enn en flat økning.

– Sist gang fikk vi utvidet bostøtteordningen slik at flere kom inn under den. Det er ting vi kan se på der. Vi kan se på ting for folk som er arbeidsledige eller som går på arbeidsavklaringspenger, sier Haltbrekken.

Saken fortsetter under videoen

Vil ha statlig kraftselskap

Han forteller at SV er i gang med å meisle ut sine strømkrav til regjeringen, men avventer proposisjonen som etter sigende kommer i statsråd på fredag. Deretter vil forhandlingene gå i Stortingets finanskomité.

I forhandlingene før jul fikk SV gjennomslag for å heve statens andel av strømregningen fra 50 prosent til 55 prosent på alt som overstiger 70 øre per kilowattime. Det er denne grensen regjeringen nå foreslår at økes til 80 prosent.

Før jul ble partiene også enige om å utsette den nye nettleieordningen og til å utvide bostøtteordningen.

SV har også lagt andre forslag på bordet i strømdebatten. Partiet vil blant annet opprette et statlig selskap som skal kjøpe strøm fra kraftselskapene, slik at folk får dekket et normalt strømforbruk til en rimelig penge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen