Innenriks

Fengsel felt for religionsdiskriminering

Et fengsel er felt for diskriminering på grunn av religion etter å ha servert muslimske innsatte svinekjøtt, uten at det ble informert om innholdet i maten.

Oslo  20160721.
Grilling. Svin passer godt på grillen om sommeren.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Det skriver Vårt Land, som viser til en avgjørelse fra Diskrimineringsnemnda.

Nemnda mener fengselet ikke overholdt gode rutiner for å kontrollere maten – og har diskriminert den innsatte på grunn av religion.

Fengselet beklager at den innsatte opplever å bli diskriminert på grunn av sin religion, og forsikrer om at dette ikke er tilfelle.

De opplyser at de ønsker å imøtekomme alle innsattes behov, og opplever å ha forholdsvis god kontroll på dette. Selv om rutinene i utgangspunktet fungerer fint, kan menneskelige feil skje.

Nemnda presiserer at menneskelig svikt kan forekomme, og at det kan skje enkelte feil uten at det betyr at noen blir diskriminert.

– I den aktuelle saken var likevel rutinesvikten for omfattende til at serveringen av svinekjøttet kunne forklares med enkeltstående, menneskelig svikt, mener Diskrimineringsnemnda, og konkluderer med at klager er diskriminert på bakgrunn av religion.

Saken fortsetter under videoen

Fengselet har sagt seg villig til å se nærmere på rutinene for matlevering, og vurdere om det finnes tiltak utover bedre merking av maten som kan forhindre at slike feil skjer igjen.

Det er ikke kjent hvilket fengsel som er felt av nemnda.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen