Innenriks

NLAs verdidokument: – Som et slag i magen

Studenter reagerer sterkt på NLA Høgskolens verdidokument som sier at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

Sofia Berntsen er musikkstudent ved NLA, og tar "Utøvende musikk og låtskriving" ved høgskolen.

Vi håper at konsekvensen er at de som bestemmer hvem som skal få lov til å drive utdanning, sier at man ikke kan ha en lærerutdanning med det verdigrunnlaget.

Det sier leder for Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit, til Dagsavisen. Den private, kristne høyskolen NLA Høgskole har et verdidokument som får flere studenter til å reagere kraftig og føle seg diskriminert. I dokumentet står det at ekteskapet mellom mann og kvinne må forstås som bærende norm i samlivsetikken. Våren 2020 reviderte høyskolen verdigrunnlaget sitt, men valgte å beholde setningen om samlivsetikk.

Verdidokumentet har nylig vært gjennom en revisjon og det er ikke planlagt noen ytterligere revidering, skriver rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, i en e-post til Dagsavisen.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har lenge prøvd å få NLA til å fjerne setningen fordi de mener at den indikerer at det ikke er plass til alle. Lærer- og pedagogstudenter i hele landet har gått sammen for å be høyskolen om å endre verdidokumentet sitt. I november satte de i gang en aksjon over hele landet. Studentene stilte opp på stand og møtte studenter med tilbud om å delta i aksjonen mot NLA, de var også aktive med sitt budskap i sosiale medier.

– I hovedsak driver vi en genserkampanje. Vi deler ut en genser med budskapet «plass til alle», og oppfordrer til å spre det budskapet i sosiale medier, sier Klungtveit.

Kampanjen har ført til et stort engasjement, ifølge Klungtveit, som opplever at mange tar det som en selvfølge at man skal kunne leve sammen med den man vil, og at mange derfor blir opprørt av dette.

Kunne ikke tro det

En av dem som blir opprørt er musikkstudent Sofia Berntsen. Hun begynte på NLA Høgskolen i fjor og studerer utøvende musikk og låtskriving. Dagsavisen møter henne på Espresso House på Pilestredet, et steinkast unna høyskolen.

– Jeg var ikke klar over verdidokumentet når jeg søkte på skolen, jeg visste bare at det var en kristen høgskole. Når jeg fant ut hva skolen sto for var det som et slag i magen, for jeg kan ikke tro at profesjonelle instanser skal ha sånne verdier, sier Berntsen.

Hun sier at selv om hun personlig ikke opplever diskriminering, så føles det ikke bra at dokumentet eksisterer.

– Det berører meg ikke i den grad at jeg opplever diskriminering, men jeg har hørt om medstudenter som har følt seg veldig truffet og opplever at hvis de er på en spesiell måte så provoserer de skolen.

– Det er jo en skole, ikke en bibelskole eller en menighet. Og skolen skal representere et stort akademisk spekter, så jeg synes det er vanskelig at det ikke kan endres på. Hvis de holder fast på dette, så blir de nok ikke tatt så seriøst etter hvert, sier Berntsen.

Les kommentar fra rektor ved NLA Høgskolen lenger ned i saken.

Sofia Berntsen er musikkstudent ved NLA, og tar "Utøvende musikk og låtskriving" ved høgskolen.

Håper skolen snur

Lærerprofesjonens etiske råd (LER) stiller spørsmål ved om NLAs verdidokument bryter med lærerprofesjonens sentrale etiske prinsipper og er bekymret for om høyskolens praktisering hindrer likeverd og anerkjennelse av seksuelle minoriteter.

Klungtveit fra Pedagogstudentene understreker at de kommer til å fortsette å være i dialog med NLA og at de ikke kommer til å slutte å si ifra om sine krav og forventninger selv om aksjonsuka er over.

– Vår kampanje fortsetter helt til de snur.

Dersom skolen velger å ikke snu, håper Klungtveit at det blir besluttet fra høyere hold at en lærerutdanning med et sånt verdigrunnlag, ikke får drive videre.

– Men vi håper aller mest at de snur, for det utdannes gode, flotte lærere på skolen. Derfor er det synd at de har et verdigrunnlag som ikke er forenelig med lærere sitt samfunnsmandat.

– Det føles vondt

Samir Rabhi er lærerstudent og leder av lokallaget for pedagogstudentene på NLA Høgskolen i Oslo, hvor Dagsavisen møter ham. Personlig er han ikke berørt av verdigrunnlaget, men deltar i «Plass til alle»-kampanjen og føler med medstudentene sine.

Han hevder flere studenter har valgt å droppe ut av skolen fordi de ble så berørte av verdigrunnlaget og følte at de ikke hørte hjemme eller kunne være seg selv.

– Lærerstudentene har jo mulighet til å bare bytte over til OsloMet for eksempel, mens på musikkstudiet finnes det få andre skoler og linjer som har de spesifikke løpene, så de har jo ikke noe annet valg enn å gå her.

Samir Rabhi, leder av lokallaget til Pedagogstudentene ved NLA Oslo.

Nokut er på saken

Paul Henrik Galaas Hansen er leder for studentrådet for journalistikkstudenter ved NLA i Kristiansand. Han forteller at også journaliststudentene reagerer på formuleringen i verdidokumentet.

– Vi reagerer og bryr oss om dette. Her er det også lærere som reagerer selv om de selv er kristne, sier Hansen til Dagsavisen.

I klassen hans er det flere homofile studenter, og flere kristne studenter. Han sier at verdidokumentet har skapt en interessant diskusjon blant både studenter og lærere, men at ingen har blitt så personlig berørt at de har valgt å droppe ut av skolen.

Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, skriver i en e-post til Dagsavisen at han forutsetter at alle universiteter og høyskoler følger regelverket og legger til rette for et godt og inkluderende læringsmiljø for studentene. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) fører tilsyn med kvalitet i utdanningene og etterlevelse av regelverket ved private høyskoler.

– Jeg er kjent med at Nokut for tiden arbeider med et tilsyn med NLA-høgskolen – hvor blant annet akademisk frihet og høyskolens verdidokument er tema, skriver Hoel.

– Nokut er et faglig uavhengig kvalitetssikringsorgan. Det er ikke naturlig for meg å kommentere en sak og problemstillinger som nå er gjenstand for uavhengig vurdering i Nokut, legger han til.

I 2019 varslet Nokut at de ville revidere NLAs akkreditering som høyskole. I august i år konkluderte den sakkyndige komiteen fra Nokut at NLA ikke oppfyller alle kravene til å være høyskole. Det handlet både om at skolen ikke oppfyller kravene til fagmiljø, men også at den ikke i tilstrekkelig grad verner akademisk frihet.

Rektor Sigbjørn Sødal reagerte sterkt på rapporten og i sitt tilsvar til Nokut skriver NLA blant annet at den er utarbeidet på «sviktende juridisk grunnlag», og bygger på «vage og udokumenterte påstander». Sambåndet skrev om dette først, ifølge Khrono.

Nokuts styre skal etter planen behandle både innstillingen fra den sakkyndige komiteen og NLAs svar på sitt møte 16. desember.

Har ikke planer om ny revidering

Våren 2020 reviderte høyskolen verdigrunnlaget sitt. Det var fordi det var behov for en nedkorting og oppdatering av verdidokumentet, som ikke var blitt oppdatert siden 2013, ifølge høyskolen.

– Hensikten med revisjonen var imidlertid ikke å endre NLAs verdigrunnlag eller hovedinnholdet i dokumentet, skriver rektor ved NLA Høgskolen, Sigbjørn Sødal, i en e-post til Dagsavisen.

Høyskolen har ikke planlagt en ny revidering av dokumentet.

– Vi har forståelse for at enkelte studenter kan reagere, men samtidig bør det presiseres at verdidokumentet er primært rettet mot ansatte, og det beskriver verdigrunnlaget til institusjonen, skriver han videre.

Studentene er ikke forpliktet til å følge verdigrunnlaget, ifølge Sødal, som sier at alle studenter er velkomne hos NLA Høgskolen og skal respekteres for den de er. Han forteller at skolen har hatt flere samtaler med studenter og studentrepresentanter og at han opplever at dialogen er god og konstruktiv.

Stemmer det at flere studenter har droppet ut av høyskolen som følge av verdidokumentets formuleringer?

– Vi har hørt om enkelte studenter som for en god stund siden snakket om at de kunne komme til å slutte, men vi har ikke noe bekreftet informasjon på at noen faktisk har sluttet på grunn av dette. Uansett er det selvsagt beklagelig med alle som måtte slutte å studere hos oss på grunn av misnøye, enten det skyldes NLAs verdigrunnlag eller noe annet, svarer rektor Sødal.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen