Innenriks

Norge felt i nok en barnevernssak

Norge brøt menneskerettighetene til en somalisk kvinne da hennes barns norske fosterforeldre fikk adoptere barnet mot hennes vilje, fastslår EMD.

Norge er dømt for å ha brutt kvinnens rett til familieliv etter artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen, skriver Dagbladet.

– Jeg er veldig, veldig glad. Nå håper jeg at jeg snart får se sønnen min også, sier hun til TV 2.

Kvinnen kom til Norge som 16-åring med babyen sin i 2010. Barnet ble først plassert i fosterhjem før fosterforeldrene fikk adoptere barnet mot hennes vilje.

Kvinnen vant fram mot staten i EMD i desember 2019, men anket avgjørelsen til storkammeret. Årsaken var at hun mente at Norge også har brutt artikkel 9 om retten til religionsfrihet siden hun ønsket at barna skulle vokse opp med muslimsk tro.

Storkammeret konkluderte enstemmig med at kvinnens rett til familieliv ble brutt, men at det ikke var nødvendig med en egen vurdering av om retten til religionsfrihet ble brutt. Storkammeret mente at kvinnens anførsler om artikkel 9 heller måtte omfattes av vurderingen om artikkel 8 var brutt.

Saken fortsetter under videoen

Norge må betale kvinnen 30.000 euro, som tilsvarer rundt 300.000 kroner.

EMD har felt Norge i flere barnevernssaker de siste årene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: