Innenriks

320 innlagt med koronasmitte – høyeste tall siden april 2020

Tirsdag var 320 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er det høyeste siden begynnelsen av pandemien.

Oslo 20201127
Behandling av pasienter med Covid-19 på intensivavdelingen på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Foto: Jil Yngland / NTB

Tallet er det høyeste som er registrert i hele år og kun fem mindre enn rekorden i hele pandemien, som ble satt 1. april 2020. Da var 325 var innlagt, og 99 koronapasienter fikk respiratorbehandling.

7. april, som var den forrige toppen i 2021, var det 307 koronapasienter innlagt på sykehusene.

Da var det 93 på intensivavdelingene, og 61 fikk respiratorbehandling.

50 på respirator

Tirsdag fikk 50 av koronapasientene respiratorbehandling, og 90 lå på intensivavdeling. Det er tre flere på respirator og åtte flere på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt tirsdag.

195 av koronapasientene er innlagt i Helse sør-øst, 54 i Helse Midt-Norge, 51 er innlagt i Helse vest, og 20 er innlagt i Helse nord.

61 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, elleve er innlagt hos Helse Midt-Norge, ti er innlagt hos Helse vest, og åtte er innlagt hos Helse nord.

FHI frykter omikronbølge

Men enda flere innleggelser kan nå være rundt hjørnet. I sin oppdaterte risikovurdering skriver Folkehelseinstituttet at de mener omikronvarianten trolig i betydelig grad vil forverre sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenestene, som covid-19-epidemien allerede gir.

Varianten vil føre til en «betydelig sykdomsbølge» i løpet av desember og januar, ifølge FHI.

Ifølge en modell i denne rapporten vil det rundt 15. desember være 40 nye koronainnleggelser daglig, og rundt 310 pasienter vil ligge på sykehus på grunn av covid-19. Dette anslaget er nå allerede passert.

Ifølge FHIs scenario for i verste fall, kan det bli opptil 150 daglige innleggelser i forbindelse med en vinterbølge, men dette tallet er det veldig stor usikkerhet rundt. De ulike scenarioene varierer det mellom 50 og 14.000 innleggelser totalt i en halvårsperiode.

Siden februar i fjor har 290.536 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser tirsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen