Innenriks

Tajik varsler AAP-endringer til sommeren

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) vil over nyttår sende forslag til endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) på høring.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik under finansdebatten i Stortinget nylig. Foto: Heiko Junge / NTB

Til Aftenposten forteller Tajik at hun kommer til å se nærmere på hvilke endringer denne regjeringen kommer til å gjøre.

– Målet er å få på plass endringer som kan tre i kraft fra 1. juli neste år, sier hun.

Overfor avisa opplyser ikke statsråden om hvorvidt regjeringen ønsker å øke antall år som folk kan motta AAP. Hun svarer heller ikke på om den vil fjerne karensåret, altså at de som har fått ytelsen i maksimaltid, må vente 52 uker før de kan får en ny periode.

– Folk skal få tid nok til å bli avklart, det er det viktigste. Detaljene om hvordan det skal skje, kommer vi tilbake til, sier Hadia Tajik.

Nylig ble det kjent i regjeringens budsjettillegg at retten til AAP forlenges til 30. juni for mottakere som er under arbeidsavklaring.