Innenriks

DNB i full klinsj med Konkurransetilsynet – klager på Sbanken-nei

DNB fortsetter kampen for å kjøpe Sbanken. – Vi er helt uenige i Konkurransetilsynets vurderinger, sier DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin.

Ida Lerner sier hun overtar rollen som finansdirektør i en bank som har sterke finansielle resultater. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

DNB klager saken inn for Konkurranseklagenemnda. De mener det er sterk konkurranse i markedet, og at det ikke er noen grunn til å nekte dem å kjøpe Sbanken.

– Nå har vi lest begrunnelsen deres nøye, og den er fortsatt vanskelig å forstå ut fra hvordan dette markedet ser ut og virker i dag. Konkurransetilsynet synes å se bakover når de vurderer saken, sier Lewin.

Hun mener tilsynet spekulerer når de hevder at oppkjøpet vil føre til høyere priser og dårligere tilbud innen fondssparing.

Foreslo tiltak

Banken mener oppkjøpet skulle vært godkjent av Konkurransetilsynet og i alle fall med de tiltakene som banken foreslo.

– DNB ville ikke fått sterkere markedsandel på fondssalg gjennom en sammenslåing siden fondsbiten skulle selges til en annen aktør i sparemarkedet. I tillegg inneholder avtalene som er presentert, tiltak som skulle styrke konkurransen etter overføringen, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Vi opplevde at tilsynet låste seg veldig tidlig i sitt syn på fondssalg uten å ta hensyn til opplysninger og innspill de fikk fra DNB og Sbanken underveis i prosessen, fortsetter hun.

Ville styrket posisjonen

Planene om oppkjøpet ble kjent i april, men i juni varslet tilsynet at de det kunne bli aktuelt å stanse det fordi de mener det vil føre til dårligere konkurranse og betingelser for fondskunder. DNB har lagt fram forslag til tiltak de mener vil sikre konkurransen i markedet, men likevel var ikke tilsynet fornøyd.

– DNB er allerede den største aktøren i markedet for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fikk en enda sterkere posisjon, sa avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet da vedtaket ble fattet i midten av november.

Han pekte også på at Sbanken er en aktør med betydelig konkurransekraft.

– Banken har over tid utfordret de etablerte bankene og vært en pådriver for økt konkurranse, sa Nese.

---

Fakta om DNB og Sbanken

* Sbanken (tidligere Skandiabanken ASA) ble grunnlagt 27. april 2000 som Norges første rene nettbank. Banken har rundt 400 ansatte og 450.000 personkunder. Hovedkvarteret er i Bergen, og Øyvind Thomassen er administrerende direktør.

* DNB ASA er Norges største finanskonsern. DNB har 2,1 millioner personkunder, over 9.000 ansatte i Norge og 3.174 ansatte fordelt på 19 andre land. DNBs hovedkvarter ligger i Oslo, og Kjerstin Braathen er konsernsjef.

* 15. april ble det kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken.

* 24. juni sendte Konkurransetilsynet varsel til DNB og Sbanken om at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet av hensyn til konkurransen i fondsmarkedet.

* 16. november vedtok Konkurransetilsynet å si nei til oppkjøpet.

* 3. desember klagde DNB saken inn for Konkurranseklagenemnda.

---