Innenriks

Én av fire ungdommer utsatt for vold under pandemien

Én av fire ungdommer rapporterer at de er blitt utsatt for vold under pandemien. – Vi er ekstremt bekymret for disse barna, sier Silje Vold i Redd Barna.

I en ny studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har forskerne spurt ungdom mellom 12 og 16 år om de er blitt utsatt for vold i hjemmet – herunder vært vitne til vold.

– Det dreier seg om alt fra lugging, klyping, klapsing med flat hånd, slag og spark. Og psykisk vold, som å bli gjort narr av på en sårende måte, trusler om juling og det å bli låst inne eller låst ute fra hjemmet, sier forsker Else-Marie Augusti ved NKVTS til Dagsavisen.

Ingen økning i volden under pandemien

Forskerne har fulgt ungdommer i denne aldersgruppen i flere år. Voldserfaringene i den nye studien er fra før pandemien i 2018 og under pandemien, i perioden juni 2020 til juni 2021. Ungdommene er også spurt om de er blitt utsatt for seksuelle overgrep – fra voksne eller jevnaldrende.

Det er ikke registrert noen totaløkning, både før og under pandemien oppga én av fire ungdommer at de har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Else-Marie Augusti, forsker ved NKVTS.

– Før og etter pandemien er det omtrent samme voldsbelastning. Når det gjelder seksuelle overgrep, er det en økning på 1,5 prosent under pandemien. Men selv om tallene er store nok, kan få personer utgjøre en forskjell i statistikken. Derfor tolker vi dette med varsomhet, sier Augusti.

Større risiko for vold i enkelte grupper

Hun påpeker at det er noen grupper som er spesielt utsatt. Augusti viser til en rapport som NKVTS publiserte tidligere i år som konkluderte med at tidligere voldsutsatte barn løper en høyere risiko for å bli utsatt for vold under pandemien.

– Den bekymringen var berettiget, vold og overgrep rammer ikke helt tilfeldig i samfunnet. Det er større risiko for vold og overgrep i familier med fattigdom, rusproblemer og psykiske helseproblemer. Og bekymringen for disse gruppene ble forsterket under pandemien da man ikke lenger hadde det samme hjelpeapparatet tilgjengelig på grunn av smittevernhensyn, sier Augusti.

– Når vi ser disse skjevhetene, med tanke på hvem som utsettes for vold og overgrep, bør hjelpeapparatet være særlig årvåkne for disse barnas hverdag. Og være ekstra frampå med å tilby hjelp og oppfølging, både under pandemien og etterpå, legger hun til.

– Et sjokkerende høyt tall

– Det er positivt at ikke flere ungdommer sier at de er blitt utsatt for vold under pandemien enn før pandemien. Samtidig er én av fire uansett et sjokkerende høyt tall, sier spesialrådgiver Silje Vold i Redd Barna til Dagsavisen.

Silje Vold, spesialrådgiver i Redd Barna.

Hun mener noe av det viktigste vi kan ta med oss fra pandemien, er at det er blitt økt oppmerksomhet om barn og unge som ikke har det trygt hjemme.

– Inntrykket mitt er at pandemien har forsterket og tydeliggjort problemer som allerede var der, men som kanskje var litt skjult. Vi i Redd Barna er ekstremt bekymret for barna som er voldsutsatt og som har vært mye hjemme under pandemien. De har hatt det ille nok før, men i perioden Norge stengte ned, var mange fanget hjemme, de fikk ikke pusterom – og hadde dårligere tilgang på andre arenaer der de kunne møte trygge voksne, sier Vold.

– Så selv om forskningen ikke viser en økning i andelen av ungdommer som har opplevd vold, er vi bekymret for at alvorlighetsgraden og hyppigheten av volden kan ha økt under pandemien for dem som allerede var voldsutsatt, fortsetter hun.

– Snakk med barna!

Vold understreker behovet for mer kunnskap – særlig når det gjelder overgrep på nett, og vold og overgrep mot yngre barn, de som er for små til å si ifra selv. Hun oppfordrer også særlig ansatte i barnehager og skoler om å være bevisste på denne tematikken.

– På hver eneste skole, i hver eneste barnehage og på hvert eneste fotballag er det barn som ikke har det greit hjemme, eller som kan ha vært utsatt for overgrep utenfor hjemmet. De bør gjøre det til et tema som snakkes om jevnlig i barnehagen og klasserommet, slik at alle barn vet hva vold og overgrep er og hvordan de kan få hjelp. Det er også viktig at de snakker direkte med barna de er bekymret for, og viser omsorg, for at barn skal tørre å fortelle, sier Vold.

De fleste forteller ikke om volden

I en NKVTS-rapport fra 2019 sa over halvparten av 12-16-åringene som var utsatt for fysisk vold at de ikke hadde fortalt det til noen. 44 prosent av ungdommene som var utsatt for seksuelle overgrep fra voksne, holdt det også for seg selv. Og kun 1 av 5 av ungdommer som var utsatt for vold og overgrep fortalte at de hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet (lege, psykolog, rådgiver eller helsesykepleier), framgår det av rapporten.

– Vi vet at det er et enormt sprik mellom hvor mange som er utsatt for vold og overgrep og hvor mange som forteller om det. Derfor er det viktig at voksne viser at de bryr seg, spesielt når vi har vært gjennom en periode som har vært svært belastende for mange, sier Vold.

Konferanse om vold og overgrep

Funnene i den nye NKVTS-studien blir presentert i Oslo torsdag, på den nasjonale konferansen om vold og overgrep mot barn under koronapandemien. Der skal blant andre barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og Politidirektoratet delta.

Redd Barna opplyser at funn og anbefalinger fra konferansen vil bli oppsummert i en rapport som blir overlevert til Toppe og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Det er så mye fysisk, psykisk og seksuell vold som skjer, også innenfor hjemmets fire vegger, og som ikke avdekkes før det har gått mange år. Jeg håper vi kan utfordre den nye regjeringen til å satse mer på både forebygging og avdekking av vold og overgrep mot barn gjennom denne konferansen, sier Vold.

---

Fakta om studien

  • En nasjonalt representativ studie av unges erfaringer med vold og seksuelle overgrep
  • Ungdom mellom 12 og 16 år
  • Tre datainnsamlinger: februar 2019 (9240 deltakere), juni 2020 og juni 2021
  • Studien er finansiert av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Kilde: NKVTS

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen