Innenriks

FHI: Mulig at omikron har kommet til Norge

Omikron-varianten av koronaviruset er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den har kommet også til Norge uten at den er påvist.

Oslo 20210107. 
Folkehelseinstituttet skilt og logo.
Foto: Jil Yngland / NTB

Saken er oppdatert

Det skriver Folkhelseinstituttet (FHI) i sin risikorapport , som ble publisert søndag formiddag.

Det er sannsynlig at varianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge, men det er så langt lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom, ifølge instituttet.

FHI har forsterket samarbeidet med medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikron-varianten.

Usikkerhet om utbredelse

Det er ukjent hvor omikronvarianten oppsto, og usikkerhet rundt hvor utbredt den er. Den er allerede påvist i flere europeiske land, og sannsynligvis finnes den også i flere land uten at den er påvist ennå.

– Den er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den kan ha kommet også til Norge uten at den er påvist, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Omikronvarianten kan være i ferd med å forskyve deltavarianten som dominerende variant i Sør-Afrika. Det tyder på at omikronvarianten har høyere spredningsevne enn deltavarianten i befolkningen der, men det er usikkert om det samme vil gjelde i Europa og i Norge.

– Det er fortsatt veldig begrenset kunnskap om denne nye varianten. Det er derfor stor usikkerhet om variantens egenskaper og den videre utviklingen. Kunnskapen vil øke dag for dag framover, sier Stoltenberg.

Usikker vaksineeffekt

Det er satt i gang en rekke tiltak for å håndtere utviklingen. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

– Det er for tidlig å vurdere hvor godt vaksinasjon beskytter mot smitte med omikronvarianten, men vi regner med fortsatt beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier FHI-direktøren.

Instituttet anser at det inntil videre er ønskelig å stoppe eventuelle lokale utbrudd med omikronvarianten i Norge.

Men dersom omikron viser seg å ha betydelig større spredningsevne enn deltavarianten, er det ikke mulig å hindre at også den nye varianten blir den dominerende.

– Da er det fortsatt viktig å forebygge at epidemien gir betydelig sykdomsbyrde og belastning på helsetjenesten samtidig som tiltakene ikke skal ramme befolkningen, arbeidsplassene, sivilsamfunnet og økonomien unødvendig hardt, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Fakta om tiltak mot omikron i Norge

Det er satt i gang flere tiltak for å håndtere utviklingen av mulig omikron i Norge:

1. Føre var-tiltak mot import av varianten tar sikte på å forsinke innførselen av viruset til landet mens man skaffer mer kunnskap for risikovurdering og vaksinerer flere. Tiltakenes nytte og ulemper vurderes fortløpende, særlig når varianten eventuelt blir utbredt i flere land.

2. Overvåking: Folkehelseinstituttet følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge.

3. Vaksinasjon: Kommunene gjennomfører raskt vaksinasjon med tredje dose til alle som er 65 år og eldre og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

4. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.