Innenriks

Farida-saken avvist i Menneskerettsdomstolen

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har avvist klagen på Høyesteretts avgjørelse om å ikke la Farida Khurami komme tilbake til Norge.

Familien klaget inn Høyesteretts avgjørelse for EMD, men torsdag opplyser støttegruppa at domstolen har avvist klagen.

– Det var en tung beskjed å få og ikke minst å formidle til familien etter mange måneder med håp og venting, sier Merethe Engen Enerstvedt i støttegruppa i en pressemelding.

– Familien og vi er enormt skuffet over avvisningen. Vi hadde håpet på en grundig behandling da vi mener saken fortjener det, men vi må forholde oss til beslutningen. Frustrerende er det også at avvisningen blir gitt av enedommer alene og helt uten begrunnelse, sier hun.

Dommen blokkerer for andre alternativer, for eksempel innen FN-systemet.

Søkt asyl i Tyrkia

Støttegruppa vil nå konsentrere seg om å støtte familien best mulig i påvente av avklaringen om de får flyktningstatus i Tyrkia eller ikke.

– Jeg konstaterer at EMD nå har avvist videre behandling av saken til Farida og familien. Det er beklagelig fordi det er en rekke forhold i saken som burde vært vurdert i lys av den praksis EMD har utviklet i tilsvarende saker. Men det sentrale er at familien er trygge nå, og at deres sak om beskyttelse som flyktninger er til behandling I Tyrkia. Jeg vil bistå dem videre og avventer utfallet av behandlingen, sier støttegruppas advokat Arild Humlen til NTB.

Familien dro tidligere i år fra Afghanistan til Tyrkia og søkte asyl der. Farida går nå på tyrkisk videregående skole.

Saken fortsetter under videoen

To avslag i UDI

Farida og moren kom til Norge i juni 2011. Hun fikk opphold i Norge fordi hun ifølge Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak var «en enslig afghansk kvinne uten mannlig omsorgsperson».

Da faren til Farida kom til Norge året etter, ble tillatelsen til opphold for Farida og moren trukket tilbake av UDI. Familien fikk endelig avslag fra Utlendingsnemnda (Une) i september 2013. Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015, men vant helt til Høyesterett, og familien trodde de skulle få komme tilbake til Dokka.

Men i mai 2018 gjorde Une et nytt vedtak om utvisning, og familien gikk til sak på ny. I 2021 avgjorde Høyesterett i familiens disfavør.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen