Innenriks

Slipper gratis fra manglende jaktrapportering

Mens norske jegere må betale millioner fordi de har unnlatt å levere fangstrapporter, trenger ikke utenlandske jegere å betale én krone.

Utenlandske jegere kommer til Norge blant annet for å skyte gråtrost (bildet) og rødvingetrost, som begge er blant de jaktbare småviltartene. Nylig ble tre italienske jegere oppdaget i Kristiansand med hele 1.986 slike nedfryste fugler. Fuglene «var tiltenkt utført til utlandet til egen husholdning», ifølge Agder politidistrikt.

– Alle jegere som betaler jegeravgift er pålagt rapportering etter endt jaktår, uavhengig av om de har fangst å rapportere eller ikke, påpeker seniorrådgiver Kai Børge Amdal i Miljødirektoratet.

– Sist jaktår var det cirka 20.000 norske jegere som ikke leverte fangstrapport. Jegere som ikke leverer fangstrapport får en tilleggsavgift på 220 kroner, som må betales neste gang de betaler jegeravgiften, fortsetter han.

– Hvorfor gjelder ikke dette også for utenlandske jegere?

– Fordi det ble vurdert som vanskelig å inndrive tilleggsavgiften fra utenlandske jegere, svarer Amdal.

– I tillegg er det ofte slik at utenlandske jegere bare kommer til Norge én gang for å jakte, og at utbyttet av det ofte er magert.

Store mangler

Nylig kunne Dagsavisen fortelle at verken Miljødirektoratet eller Statistisk sentralbyrå vet hvor mange fugler og andre dyr utenlandske jegere skyter under jakt i Norge, fordi bare et mindretall av dem leverer fangstrapporter. Det kommer tydeligst til uttrykk når det gjelder småviltjakta, som omfatter 34 fuglearter og 14 pattedyr.

– Tidligere rapporterte halvparten av utlendingene. De siste årene har svarandelen ligget på mellom 20 og 30 prosent, kunne seniorrådgiver Terje Olav Rundtom i SSB opplyse om dette.

Til sammenligning var det bare cirka 10 prosent av de norske jegerne som ikke leverte fangstrapport siste jaktår, og som derfor til sammen måtte betale om lag 4,4 millioner kroner i tilleggsavgift.

Amdal tror likevel ikke at mangelen på et slikt ris bak speilet er hovedårsaken til at utlendingene er så dårlige til å rapportere om sine fangster.

– Utenlandske jegere får tilsendt et digitalt skjema for innlevering av fangstrapport på engelsk. Språkutfordringer og at de selv må logge seg inn for å rapportere digitalt, er nok hovedgrunnen til at mange av utlendingene ikke rapporterer, sier Amdal.

– Ofte et lavt utbytte

Ifølge Brønnøysundregistrene har det årlig, fram til pandemien, vært mellom 6.000 og 6.500 utenlandske jegere som har hatt anledning til å jakte i Norge. Likevel er ikke Amdal spesielt bekymret over at disse jegerne er så dårlige til å rapportere om sine fangster.

– Det man ser av de rapportene som kommer inn fra utenlandske jegere, er at det ofte er et lavt utbytte fra jakta, forteller Amdal.

Han viser for eksempel til at alle dem som jakter småvilt, i gjennomsnitt får bare én rype hver. Blant dem som kun jakter rype, er gjennomsnittet 3,6 ryper.

– Mangelen på fangstrapporter fører nok derfor ikke til store underrapporteringer av felt vilt, tror Amdal.

– Nylig ble tre italienske jegere oppdaget med over 2.000 troster i Kristiansand. Tilsier ikke det at det kan være stor underrapportering?

– Vi har ingen sterke indikasjoner eller mistanker om at den typen jakt som ble avdekket i Kristiansand, er utbredt, svarer Amdal.

Heller ikke fellingsstatistikken til SSB tyder på det. Av den fylkesvise oversikten går det fram at det i jaktåret 2019–2020 ble skutt 3.500 troster her til lands.

Ifølge denne oversikten har det blitt langt mindre populært å skyte trost de seneste årene. Den viser at det i jaktåret 2009–2010 ble skutt 12.350 troster her til lands. Siden har fellingstallene, med ett unntak, gått nedover i hvert eneste av de påfølgende jaktårene, går det fram av denne statistikken.

– Kan slå hardt ut

– Kan vi stole på disse tallene når det nå er slik at så mye som 70–80 prosent av de utenlandske jegerne ikke leverer fangstrapporter?

– I utgangspunktet mener vi at tallene som framkommer er sikre. På landsbasis er det over 90 prosent av de norske jegerne som innrapporterer, svarer seniorrådgiver Terje Olav Rundtom i SSB.

– Men når det gjelder troster er det små fangsttall totalt sett, og hvis det er noen få jegere som feller mye, men som ikke rapporterer, så kan det slå hardt ut på statistikken, tilføyer han.

– Innebærer det at den registrerte nedgangen i antallet felte trost, kan ha en sammenheng med at færre utenlandske jegere enn før melder fra om sine fangster?

– Jeg kan ikke gi noe svar på om det skyldes at færre utlendinger rapporterer utbytte, svarer Rundtom.

– Nedgangen i antallet felte trost kan skyldes mange forhold. At det er færre jegere, både nordmenn og utlendinger, som jakter trost, generell nedgang i bestanden eller for den saks skyld at færre utlendinger kommer til Norge og jakter trost.

– På generelt grunnlag vil jeg også tro at jegere som driver med ulovlig jakt antakelig ikke innrapporterer utbytte fra slik jakt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen