Innenriks

Legene må til Høyesterett for å stanse nettsted med legerangering

Høyesterett må sondere mellom legenes rett til privatliv og pasientenes krav på ytringsfrihet når landets høyeste domstol behandler Legelisten.no.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke basistilskuddet for fastleger. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Må norske leger tåle å anonymt bli vurdert og rangert av egne pasienter? Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mener legene må tåle denne belastningen.

Nå er turen kommet til Høyesterett. Tirsdag 23. november tar Høyesterett saken opp til behandling. Det er satt av to dager.

Saken skal behandles under personvernlovgivningen. Denne loven krever at det tas en avveining mellom legenes privatliv og forbrukerhensyn.

Fikk ikke reservasjonsrett

Legene ville ha rett til å reservere seg mot å bli listet på nettstedet legelisten.no. I både tingrett og lagmannsrett vitnet fastleger om belastningen, personlig og profesjonelt, ved å være listet.

Med på laget til legene fant du både tannleger, kiropraktorer og funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Datatilsynet hadde til og med gitt legene medhold i at de har en reservasjonsrett mot å bli listet på legelisten.no.

Men legene fikk ikke støtte for sitt syn, verken i Oslo tingrett i 2019 eller i Borgarting lagmannsrett i mars i år. Lagmannsretten kom til at pasientenes ytringsfrihet og interesse for informasjon veier tyngre enn legenes rett til privatliv.

– For å finne gode leger

Gründeren bak Legelisten.no har forklart overfor Forskning.no at listen er ment som et verktøy til forbrukere for å orientere seg i markedet og øke kvaliteten i pasientbehandlingen.

– Gode leger fortjener flere pasienter. Jeg opprettet Legelisten.no for at pasienter skulle få hjelp til å finne gode fastleger, uttalte Lars Haakon Søraas til Forskning.no i oktober.

Legeforeningen mener Legelisten.no fungerer som en gapestokk. De har også argumentert med at leger kan bli presset til å skrive sykemeldinger eller resepter når de vet at pasienter kan skrive anonyme vurderinger.

– Hvem som helst kan skrive

En studie av Legelisten.no finner ikke holdepunkter for at legene endrer atferd. Studien viser at Legelisten.no langt på vei fungerer etter hensikten.

Lederen i Almenlegeforeningen, Nils Kristian Klev, lar seg ikke overbevise av studien. Han viser til at flere leger har erfart at det er vanskelig å få fjernet usaklige kommentarer.

– Hvem som helst kan skrive kommentarer. Det er ikke engang sikkert at de som skriver vurderingene er legens pasienter, sier Klev til Forskning.no.