Innenriks

Fylkesnes: Stortingets administrasjon visste ikke om skatteregel

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener Stortingets administrasjon ikke visste at representanter med pendlerbolig må skatte av fordelen dersom de leier ut sitt eget hjem.

– Administrasjonen kjente ikke til regelen, sier Fylkesnes til VG.

Avisen skrev fredag at Fylkesnes ikke betalte skatt for å bo gratis i stortingsleilighet fra 2015 til i dag, til tross for at han leier ut deler av leiligheten hjemme i Tromsø der han er folkeregistrert. SV-nestlederen eier også en leilighet i Oslo som han leier ut.

Stortingets administrasjon opplyser til VG at for Fylkesnes er verdien av gratis pendlerbolig i Oslo anslått til 780.000 kroner i årene 2015–2020. Avisens beregninger viser at normal inntektsskatt og arbeidsgiveravgift for Stortinget og Fylkesnes beløper seg til minst 350.000 kroner.

Etter at Fylkesnes’ eiendommer ble omtalt i avisen 11. september, tok SV-representanten selv kontakt med Seksjon for representantordninger i Stortingets administrasjon med spørsmål om skattereglene omfatter stortingsrepresentantene. Svaret på henvendelsen var at det skulle undersøkes om det var tilsvarende regler som hadde betydning for stortingsrepresentanter med pendlerbolig.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen svarer ikke på spørsmål om administrasjonen ikke har visst at representantene skulle skatte av pendlerboligene dersom de leier ut egen bolig hjemme. Hun sier imidlertid at en pågående skatterevisjon også omhandler dette temaet.

– Stortingets administrasjon bekrefter å ha hatt dialog med Knag Fylkesnes om eventuell beskatning av pendlerbolig, sier Andreassen.