Innenriks

Sju av ti Nav-klienter som anmeldes, må i fengsel

Sju av ti Nav-brukere som blir anmeldt etter å ha mottatt for mye i støtte, blir dømt til ubetinget fengsel.

Sju av ti som blir anmeldt av Nav for trygdebedrageri, blir dømt til ubetinget fengsel, viser en gjennomgang DN har foretatt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dagens Næringsliv har gått gjennom data fra Nav om utfallene i 2.739 anmeldte saker for trygdebedrageri siden 2017.

Nesten tre av fire saker, 74 prosent, gjelder underrapportering av timer, ifølge DN. Den som er anmeldt, har jobbet mer enn vedkommende har oppgitt på meldekortene.

I de sakene hvor det er snakk om beløp under 100.000 kroner, har 32 prosent av anmeldelsene ført til ubetinget fengsel.

I saker som gjelder beløp fra 100.000 til 200.000 kroner, øker andelen som blir idømt ubetinget fengsel, til 78 prosent, men 14 prosent blir idømt betinget fengsel.

Gjelder saken over 200.000 kroner, blir 80 prosent av de anmeldte dømt til ubetinget fengsel og 10 prosent til betinget fengselsstraff.

Til sammenligning blir stortingspolitikere som har fått opptil 122.000 for mye i etterlønn etter å ha oppgitt mangelfulle eller uriktige opplysninger, bare bedt om å betale pengene tilbake, skriver DN.

Siden 2018 har stortingsadministrasjonen anmeldt to saker etter avsløringer om uriktige reiseregninger i Aftenposten.