Innenriks

Politiet etterforsker Stortingets pendlersaker

Oslo-politiet åpner etterforskning av de folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk.

– Oslo statsadvokatembeter har i dag bedt Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget, skriver Oslo-politiet i en pressemelding torsdag kveld.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i en etterforskningsordre som ble offentliggjort torsdag kveld.

Han skriver videre at påtalemyndigheten gjennom etterforskningen skal søke å klarlegge både det som taler mot de aktuelle personene og det som taler til deres fordel.

– Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe, skriver Alfheim videre.

Nyeste fra Dagsavisen.no: