Innenriks

Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken: – De har ikke fjernet vår bekymring

Konkurransetilsynet sier nei til DNBs oppkjøp av Sbanken. Grunnen er at de mener at oppkjøpet vil føre til dårligere konkurranse og betingelser for fondskunder.

Konkurransedirektør Lars Sørgard gir seg i stillinga når åremålet hans går ut ved nyttår. Foto: Terje Pedersen / NTB

Av Anders R. Christensen

– Verken selskapenes svar på tilsynets bekymringer eller deres forslag til avhjelpende tiltak har endret Konkurransetilsynets vurdering. Vi mener fortsatt at DNBs kjøp av Sbanken vil føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Tilsynet har derfor konkludert med at dette oppkjøpet ikke kan gjennomføres, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Konkurransetilsynet har to ganger tidligere varslet at de kunne komme til å stanse oppkjøpet. I oktober la DNB fram forslag til avhjelpende tiltak, og etter dette utsatte Konkurransetilsynet sin frist med å komme med en endelig avgjørelse. Fristen var torsdag denne uken.

Nå har tilsynet bestemt seg for å gjøre alvor av varselet.

Årsaken er at DNB allerede er den største tilbyderen i det voksende fondsmarkedet, og tilsynet har fryktet at bankens posisjon med oppkjøpet vil bli ytterligere forsterket.

DNB vurderer å klage

Det var 15. april i år at det ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I juni gikk DNB ut og sa at de hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.

– Konkurransetilsynet har stoppet oppkjøpet, til tross for at det er en veldig liten del av Sbanken vi har diskutert over flere måneder. Alt som var knyttet til vanlig banktjenester, som boliglån, kort, betaling og innskudd, var klarert. Derfor er det overraskende at de mener en så liten tue kan velte et så stort lass, sier konserndirektør Kjerstin Braathen i DNB i en pressemelding.

Hun er misfornøyd med Konkurransetilsynets avgjørelse.

DNB vurderer nå å klage over Konkurransetilsynets vedtak til Konkurranseklagenemnda. De har en frist på 15 virkedager på å bestemme seg for om de vil klage.

– Vi er helt uenige i Konkurransetilsynets tolkning av konkurransetrykket i markedet. Til tross for at vi var uenige i deres opprinnelige vurdering av konkurransen i fondsmarkedet, har vi foreslått veldig solide tiltak som vi mener ville fjerne alle tilsynets bekymringer, sier Braathen.

– Foreslo tre avhjelpende tiltak

Konkurransedirektør Lars Sørgard vil overfor NTB ikke vil gå inn på hvilke avhjelpende tiltak DNB og Sbanken har kommet med forslag om.

– Det er forretningshemmeligheter. Det jeg kan si er at de har kommet med forslag om tre ulike avhjelpende tiltak. Vi har vurdert disse grundig og har kommet til at de ikke fjerner vår bekymring for svekket konkurranse, sier Sørgard.

Konkurransetilsynet har gjennom perioden hatt en tett dialog med DNB og Sbanken.

– Det har vært et betydelig antall møter, og også dialog ut over det, sier Sørgard.

– Det har vært en lang og grundig behandling, og partene har mot slutten to ganger kommet med forslag til tiltak. Derfor har vurderingen tatt lenger tid enn normalt, men vi er trygge på at vi har fattet riktig beslutning, sier han.

Saken fortsetter under videoen

DNBs forslag ikke tilstrekkelige

Konkurransetilsynet peker på at markedet for sparing i fond er i sterk vekst, og skriver at velfungerende konkurranse er avgjørende for å sikre forbrukerne et best mulig tilbud til lavest mulig pris.

– DNB er allerede den største aktøren i markedet for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fikk en enda sterkere posisjon, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Han peker også på at Sbanken er en aktør med betydelig konkurransekraft.

– Banken har over tid utfordret de etablerte bankene og vært en pådriver for økt konkurranse. Selskapenes forslag til avhjelpende tiltak har ikke vært tilstrekkelig til at Konkurransetilsynet kan tillate oppkjøpet, sier Nese.

Konkurrerer mot utenlandske banker

Kjerstin Braathen i DNB sier at norske banker konkurrerer mot utenlandske banker og store teknologiselskaper. Hun påpeker at det innen salg av fond er knallhard konkurranse fra banker og uavhengige plattformer.

– Markedet utvikler seg utrolig fort, og det er lett for nye aktører å etablere seg. Konkurransetilsynet synes å se bakover når de vurderer saken – i stedet for å se på hvordan dette markedet fungerer i dag, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om DNBs planlagte oppkjøp av Sbanken

  • 15. april 2021: Det blir kjent at DNB ønsker å kjøpe Sbanken.
  • 20. mai: Konkurransetilsynet får melding om den planlagte foretakssammenslutningen.
  • 7. juni: DNB øker budet på Sbanken, og noen dager senere kunngjør storbanken at de har sikret seg over 90 prosent av aksjene i Sbanken slik at de dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.
  • 24. juni: Konkurransetilsynet sender varsel til DNB og Sbanken om at det kan bli aktuelt å stanse oppkjøpet.
  • 6. oktober: DNB kommer med forslag til avhjelpende tiltak, og Konkurransetilsynet utsetter derfor fristen, og dette skjer ytterligere en gang slik at fristen etter hvert forlenges til 18. november.
  • 16. november: Konkurransetilsynet konkluderer med at de stanser DNBs oppkjøp.

Kilde: Konkurransetilsynet, DNB, Sbanken

---