Innenriks

I disse bydelene er færrest vaksinert

Det store flertallet voksne er nå fullvaksinerte mot korona, men noen bydeler i Oslo skiller seg ut. I Alna, Søndre Nordstrand og Grorud er over 15 prosent uvaksinert.

I løpet av uken som starter 9. august, vil 34.000 av Oslos vaksinedoser gå ut på dato. Helseetaten har lagt en plan for å få satt dosene før de ikke kan brukes. Foto: Torstein Bøe / NTB

Størstedelen av den voksne befolkningen i Norge har valgt å vaksinere seg mot covid-19. Hele 91,5 prosent av de over 18 år har fått første stikk, mens 87,2 prosent har fått andre dose, viser statistikk fra FHI.

Men noen bydeler i Oslo skiller seg ut fra gjennomsnittet – blant annet Søndre Nordstrand, Alna, Stovner og Grorud.

Bydel Alna

Marius Tyssvang, bydelsoverlege i bydel Alna, forteller at vaksinasjonsgraden generelt er ganske høy, også i bydel Alna. Her er 84,1 prosent fullvaksinert, og det forventes at 87 prosent vil være fullvaksinerte når alle som har fått første dose er ferdigvaksinerte.

Saken fortsetter under videoen

Samtidig er det fremdeles 5.466 uvaksinerte over 18 år i bydel Alna. De uvaksinerte utgjør 15 prosent av befolkningen i bydelen.

– Vi sliter med å få kontakt med 2.700 mennesker i denne gruppen, både på telefon, e-mail og sms. Det kan ha mange grunner. Kanskje er de arbeidsinnvandrere og jobber her kun av og til, og så reiser hjem til hjemlandet, eller så er det feilregistrering i folkeregisteret. Dette er ikke godt å si, men vi får i hvert fall ikke kontakt med dem, sier bydelsoverlege Tyssvang.

– Gruppen 18 til 44 år bekymrer meg mest, her er 3.550 uvaksinerte. I denne gruppen kan noen forventes få alvorlig sykdomsforløp og vi har mye smitte i bydelen nå, legger han til.

Det er en kjent sak at det er de uvaksinerte som hovedsakelig driver pandemien videre.

Flere i bydel Alna har også bakgrunn fra andre land enn Norge, det kan ha innvirkning på vaksinedekningen, ifølge bydelsoverlegen.

Marius Tyssvang

– Vi har en større gruppe med innvandrerbakgrunn i befolkningen, som kanskje kommer fra land hvor det er større skepsis til myndighetene fra før, og da tar med seg denne skepsisen videre. Dette fører til at de kanskje venter ekstra lenge med å ta vaksinen for å se det an, sier Tyssvang.

– Likevel vil jeg si at vaksinasjonsgraden i Norge og også i bydel Alna, er god, selv om vi har noen få utfordringer her. Sammenligner vi med land som Polen og Ukraina er det mye mindre vaksineskepsis her.

Bydel Alna satser nå på vaksinebusser som skal tilby drop-in vaksinering, hovedsakelig på Furuset.

Bydel Grorud

I bydel Grorud er vaksinedekningen på 85 prosent med to doser for de over 18 år, forteller bydelsdirektør Ayub Tughra.

Her er også 15 prosent av befolkningen uvaksinert.

– Det gjøres et arbeid i forbindelse med å validere tallene på de uvaksinerte. Vi vet blant annet at cirka 400 innbyggere har takket nei til vaksine i Grorud. Vi tror i tillegg at personer som tidligere har oppholdt seg i bydelen ikke gjør det lenger. Dette ser vi blant annet på returpost, sier Tughra.

Han forteller at det har blitt gjennomført tiltak, og at bydelen planlegger flere for å øke vaksinasjonsdekningen. Blant annet har de åpnet for drop-in på vaksinesenteret.

– Vaksinesenteret vårt er åpent for drop-in, og man kan få time på dagen eller satt opp en avtale som passer. Vi opplever at vaksinasjonsgraden øker sakte, men sikkert med et åpent og tilgjengelig vaksinesenter.

– Hva gjør dere for å øke vaksinasjonsdekningen hos grupper som ikke har mottatt vaksine?

– Vi har tett dialog og samarbeid med aktører som NAV og rusomsorgen for å nå utsatte grupper. Vi har også kontakt og møter med religiøse samfunn, som moskeer og den katolske kirken, sier Tughra.

Han forteller at de også satser på å spre informasjon om vaksiner i bydelen, blant annet med plakater på sentrale steder og møtepunkter, som kjøpesenter, butikker og legekontor. I tillegg samarbeides det med fastleger og andre aktører om hjemmevaksinering for de som ikke kommer seg til vaksinesenteret på egen hånd.

Satser på vaksinebusser og informasjon

Frode Hagen, smittevernoverlege i Oslo, skriver i en e-post at det kan være mange forskjellige årsaker til at personer velger å avvente å ta første eller andre vaksinedose.

Smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo sier at alle voksne i hovedstaden skal ha fått tilbud om første vaksinedose. Arkivfoto: Lise Åserud / NTB

– Noen er tydelige på at de ikke ønsker å ta vaksinen, noen vil avvente grunnet graviditet, noen har fått vaksine i utlandet som ikke er registrert i norske registre. Oslo kommune jobber aktivt med å tilrettelegge for at innbyggerne kan ta et informert valg, men respekterer også valget til dem som takker nei, skriver Hagen.

Han skriver at en rekke tiltak er iverksatt for å nå ut til enda flere av de uvaksinerte, og de som bare har tatt første dose.

– Eksempelvis har bydelene hatt vaksinasjons- og informasjonstilbud på forskjellige steder utenfor vaksinesentrene, og også fokusert på å nå ut med relevant informasjon til ulike deler av denne målgruppen.

– Det kommer også til å kjøre tre vaksinebusser i byen som skal øke tilgjengeligheten til vaksinering. Vi har tilbud og tilrettelegging for de som behøver det, blant annet de som har sprøyteskrekk, og kampanjefilmen om at det nå er din tur til å ta vaksine, som retter seg mest mot de yngre, går på kino. I tillegg har bydelene hatt pop-up vaksinering flere steder, og er ute blant folk og på knutepunkter med informasjon, skriver han.

Det gjøres også tiltak slik at de med annet morsmål, og grupper det er vanskeligere å nå, skal få den samme informasjonen, opplyser han:

– Oslo kommune har samarbeid med forskjellige trossamfunn for å oppsøke folk der de er med informasjon om vaksine, samt tilbud. Det er gjennomført dialogmøter på forskjellige språk, utarbeidet språktilpasset informasjon i mange forskjellige kanaler, det er muligheter for å få svart ut spørsmål på eget språk via tolk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

I disse bydelene er flest uvaksinerte:

  • Søndre Nordstrand: 17 prosent
  • Alna: 15 prosent
  • Stovner: 15 prosent
  • Grorud: 15 prosent
  • Bjerke: 14 prosent
  • Gamle Oslo: 14 prosent

Kilde: Helseetaten