Innenriks

SV klar for tøffe budsjettforhandlinger – klima høyt på agendaen

SV møter mandag Ap og Sp til budsjettforhandlinger. Partiet mener regjeringens budsjett har for svak klimaprofil og vil forsøke å dra i en mer grønn retning.

Kari Elisabeth Kaski (SV) understreker at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikke kan ta SVs støtte for gitt når han og resten av regjeringen skal prøve å få flertall for sitt budsjettforslag. 
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Saken er oppdatert

SV-leder Audun Lysbakken er tilbake fra fødselspermisjon, og klokken 11 legger han fram SVs alternative budsjett sammen med partiets finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

– Det er et budsjett som vil vise hvordan vi får omstilt Norge i grønnere retning, samtidig som de økonomiske forskjellene reduseres. Som sørger for at alle får være med på det grønne skiftet, og som også lar oljedirektøren være med på klimadugnaden, sier Kaski til NTB.

– Det vi legger fram, vil vise at det finnes masse økonomisk handlingsrom for å skape forandring som gjør Norge bedre for deg og meg. Det krever vilje til å fordele, sier hun.

Budsjettet danner SVs utgangspunkt for partiets budsjettforhandlinger med regjeringen, som sparkes i gang samme dag. Ap-Sp-regjeringen ønsker SV med på laget for å få flertall for neste års statsbudsjett.

Tøffe forhandlinger i vente

Partiet brøt som kjent ut av regjeringssonderingene med Ap og Sp på Hurdalsjøen Hotell i slutten av september, og det var blant annet uenighet om klimapolitikken som gjorde at de ikke ønsket å danne flertall i Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt.

Mandag denne uka la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram regjeringens justerte statsbudsjett med Ap og Sps forslag til endringer. SV var ikke spesielt imponert.

– Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil, sa Kaski til NTB like etter at budsjettet var lagt fram.

Vil øke CO2-avgiften mer

SV har uttrykt spesiell misnøye med det de mener er en svak klimaprofil i Ap og Sps budsjett, og partiet har varslet at de vil legge fram et budsjett som er mer solidarisk, rettferdig og grønt.

Blant annet vil de kreve 500 millioner kroner ekstra til kollektivtrafikken, som har hatt en krevende tid gjennom pandemien med til tider få passasjerer og lave billettinntekter.

I sitt budsjettforslag er det lagt inn en økning i CO2-avgiften neste år på 28 prosent, og i 2030 skal den etter planen være på 2.000 kroner. SV vil på sin side øke CO2-avgiften med hele 50 prosent neste år, fra dagens nivå på om lag 590 kroner.

De ønsker også å få gjennomslag for en ny avgift på olje- og gassproduksjon på hele 21 milliarder kroner, skriver VG. Pengene skal gå til å bygge grønn industri på norsk sokkel, som for eksempel havvind.

– Dette vil være en av våre prioriterte saker i forhandlingene, sier Kaski til avisen.

Hvor mye penger skal flyttes?

Da Høyre og Frp tok over styringen i 2013, brukte de drøyt 2 milliarder kroner på å bli enige med KrF og Venstre om budsjettet.

Hvor mye som må flyttes på for at de nåværende budsjettkameratene skal komme til enighet, gjenstår å se.

Ap og Sp har lagt opp til en oljepengebruk på 2,6 prosent, det samme som Solberg-regjeringen foreslo, og regjeringspartiene har signalisert at de ikke er særlig lystne på å smøre budsjettforhandlingene med oljepenger.

De to regjeringspartiene må sikre flertall for budsjettet i Stortinget i løpet av de kommende ukene for å komme i mål til finansdebatten torsdag 2. desember.

Fakta om SVs alternative budsjett

Dette er noen av punktene som allerede er kjent fra SVs alternative budsjett. Budsjettet legges fram mandag formiddag.

* Avgift på 21 milliarder for olje- og gassnæringen som skal kunne frigjøre store pengesummer til satsing på grønn industri på havet. ( VG )

* Reversering av kutt fra den forrige regjeringen med rundt 5 milliarder kroner. Dette omfatter blant annet gjenoppretting av barnetillegget for uføre, kuttet i støtten til barnebriller, kuttet i skjermingstillegget til uføre, kuttet i stønad til bil, kuttet i tiltakspenger, reversere økning i egenandelstaket, samt å gjeninnføre feriepenger på dagpenger. ( Dagbladet/Børsen )

* 1,15 milliard kroner til tannhelse, og eldre, unge og spesielt utsatte grupper skal prioriteres. (Klassekampen)

* Én milliard kroner til skolefritidsordningen (SFO) ( NRK ). Partiet vil gjøre SFO gratis for alle skolebarn ett skoletrinn om gangen.

* 650 millioner kroner til Enova, hvor Enøk-prosjekter som gir varige kutt, skal prioriteres. ( Adresseavisen )

* 584 millioner kroner til forskning og høyere utdanning, hvorav mesteparten skal gå til Forskningsrådet for forskning knyttet til det grønne skiftet. ( Aftenposten )

* 500 millioner kroner ekstra for å forhindre kutt i kollektivtrafikken i norske fylker. ( Adresseavisen )

* 235 millioner kroner til klimafondet Bionova som skal sørge for klimatiltak i primærnæringene. ( Nationen )

* 200 millioner kroner til CSS-prosjektet i Oslo, og 70 millioner til lokale prosjekter i Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og Fredrikstad. ( Adresseavisen )

Fakta om budsjettprosessen

* Mandag 8. november: Regjeringen kom med sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet som Solberg-regjeringen la fram 12. oktober.

* Mandag 15. november kl. 11: SV presenterer sitt alternative budsjett. Forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV starter samme dag kl. 14.

* Fredag 26. november: Frist for finanskomiteen til å komme med sin innstilling til statsbudsjettet og tilleggsnummeret. Fristen var i utgangspunktet satt til 20. november, men er blitt utsatt.

* Tirsdag 2. desember: Finansdebatt i Stortinget.