Innenriks

Ap og Sp beholder søppelavgift de ville fjerne: – Meget spesielt

I opposisjon gikk Ap og Sp inn for å la avfallsbransjen slippe å betale CO2-avgift. Nå viderefører Støre-regjeringen den samme avgiften i sitt budsjettforslag.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre støttet et Frp-forslag om å la avfallsbransjen slippe CO2-avgift under behandlingen av klimameldingen i vår. Nå viderefører de den samme avgiften i sitt budsjettforslag for neste år. 
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er meget spesielt.

Slik reagerer Fremskrittspartiets miljøpolitiske talsperson, Marius Arion Nilsen, på at Støre-regjeringen viderefører CO2-avgiften på avfallsforbrenning i sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for neste år.

Ville frita avfallsselskapene

Avgiften ble først innført av Solberg-regjeringen i statsbudsjettet for 2021, med Frp som budsjettpartner.

Under behandlingen av klimameldingen tidligere i år fikk imidlertid Frp flertall for et forslag om å la avfallsbransjen få slippe CO2-avgift.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet var blant partiene som støttet forslaget, som går ut på at avgiften «flyttes tidligere i verdikjeden». Det vil si at produsentene, og ikke avfallsselskapene, må betale. Også SV støttet Frp-forslaget.

I Solberg-regjeringens siste statsbudsjett for 2022 dukker den opprinnelige avgiften opp igjen. Der foreslås det en avgift på forbrenning av avfall på 192 kroner per tonn CO2.

Denne avgiften beholder altså Støre-regjeringen i sitt budsjettforslag.

Frp: Gir økte utslipp

Frp reagerer på at Støre-regjeringen ikke følger opp stortingsvedtaket.

– Det er et minimum å forvente at Ap og Sp gjennomfører det de støttet da de var i opposisjon nå som de selv sitter med makten, sier Nilsen i Frp.

Han mener avgiften vil føre til at en større del av avfallet eksporteres til andre land for å brennes der i stedet.

– Dette er en særnorsk avgift som vil svekke konkurransekraften til norske anlegg og føre til økte utslipp, sier Nilsen.

Konkurrerer med Sverige

Det samme påpeker Ingrid Hitland, daglig leder i BIR Avfallsenergi og leder av energigjenvinnings-gruppen i Avfall Norge. Hun viser til at Norge konkurrerer med Sverige, som har lavere markedspris og dermed kan ta imot avfall til en lavere pris.

– Dette er en ekstra kostnad uten noen som helst virkning.

– Vi som tar imot en del avfall fra husholdningene, kan videreføre avgiften til dem. Men for avfall fra næringslivet er det vanskeligere og avgiften vil virke konkurransevridende, sier Hitland.

Tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har på sin side argumentert med at det å gi unntak fra avgiften kan true den norske satsingen på karbonfangst og -lagring, såkalt CCS.

– Vi har mange anlegg som nå ønsker å investere i karbonfangst. Hvordan skal det lønne seg om det er gratis å forurense, sa Rotevatn til NTB i vår.

Ber SV ta omkamp

Nilsen varsler at Frp kommer til å ta omkamp om avfallsavgiften på Stortinget. Han forventer at SV gjør det samme når partiet skal inn i budsjettforhandlinger med regjeringspartiene mandag.

– Det bør være selvsagt at de korrigerer dette i statsbudsjettet, sier Nilsen.

SV holder på sin side kortene tett til brystet. Miljøpolitisk talsperson, Lars Haltbrekken, viser til at partiet skal legge fram sitt alternative budsjett mandag.

– Det vi trenger er en utredning av en avgift som ligger tidligere i verdikjeden, og det har vi ikke fått ennå. Vi vil jobbe for å få den utredningen, sier Haltbrekken.

Sp: – Mye å rydde opp i

Statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet forklarer regjeringens videreføring av avgiften slik:

– Vi vil gjøre hverdagen enklere for vanlige folk. Det er mye å rydde opp i etter at forrige regjering har hatt avgiftsfest. Til neste år har vi derfor valgt å sette ned avgiftene på strøm, biodiesel og bedre pendlerfradraget, skriver Vangen i en epost.

– På tre uker har regjeringen prioritert å ta landet i en ny retning i tråd med målene i Hurdalsplanen om å gi muligheter til å bo i hele landet, bedre fordeling og en mer rettferdig klimapolitikk, legger han til.