Innenriks

FHI om tredje vaksinedose: – Det har ikke vært noen forsinkelse

Kommunene er nå i gang med å tilby oppfriskningsdose til folk over 65 år, de med alvorlig svekket immunforsvar, og snart helsepersonell.

Statens legemiddelverk har fått 3.129 meldingar om alvorlege biverknader etter koronavaksine. Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Folkehelseinstituttet snur og anbefaler nå å prioritere tredje dose med koronavaksine foran influensavaksinasjon til personer over 65 år i Norge. Helomvendingen kommer én måned etter at FHI anbefalte det motsatte, og framkommer i et brev sendt til landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere, skriver NTB.

Som Dagsavisen nylig skrev er det nå flere fullvaksinerte enn uvaksinerte innlagt på sykehusene med covid-19. I artikkelen kom det fram at det er nødvendig med en tredje dose til eldre og de med svekket immunforsvar. Dette fordi koronavaksinen har dårligere effekt jo eldre eller sykere man er.

Folkehelseinstituttet (FHI) forteller at kommunene nå er i gang med å tilby oppfriskningsdose av vaksinen til eldre. Mange av dem med alvorlig svekket immunforsvar har også allerede mottatt sin tredje dose.

– Tredjedose-vaksineringen av folk med alvorlig immunsvekkelse startet for flere uker siden og er kommet langt, sier overlege og professor i FHI, Preben Aavitsland.

Han forteller at det kun er i gruppa over 75 år at de ser en mulig svekkelse av beskyttelsen mot alvorlig sykdom. Denne gruppa er nå prioritert i kommunene.

Artikkelen fortsetter under grafikken

Grafene viser nye dødsfall og innlagte med covid-19 på sykehus. De over 75 år har høyest innleggelse og dødelighet. Grå/blå graf viser uvaksinerte, mens grønn viser fullvaksinerte.

Har det vært en forsinkelse med tredje dose til eldre og risikogrupper?

– Tredjedose-vaksineringen av folk over 65 år startet for alvor denne uka. Det har ikke vært noen forsinkelse. I uke 40-43 ble vårt distribusjonsapparat og kommunene sitt vaksinasjonsapparat brukt til influensavaksinering, i tråd med vår anbefaling, sier Aavitsland.

Det er heller ikke problemer med tilgangen på vaksiner i Norge.

– Avtalene våre med Pfizer og Moderna sikrer oss alle de vaksiner vi trenger. Dette er ingen begrensning.

Fra andre vaksinedose er satt, må det ha gått seks måneder til man kan motta sin tredje dose.

Når kan helsepersonell vente å kunne ta en tredje dose?

– Helsepersonell var i stor grad ferdig i april med andre dose. Kommunene og sykehusene kan starte med tredje dose så snart de har kapasitet. Men vi ber dem prioritere de eldre over 65 år først, sier Aavitsland.

Oslo: vaksineringen startet for fem uker siden

Frode Hagen er smittevernoverlege i Oslo kommune. Foto: Lise Åserud / NTB

Frode Hagen, smittevernoverlege i Oslo, forteller at uke 44 er første uken FHI har levert ut oppfriskningsdoser til kommunene. Oslo startet likevel oppfriskningsvaksinasjonen allerede i uke 40 da FHI åpnet for dette, med vaksinedoser kommunen allerede hadde på lager.

– I henhold til FHIs prioriteringsrekkefølge var det innbyggere fra 85 år og oppover som først fikk tilbud om dette, sammen med sykehjemsbeboere. Drop-in for oppfriskningsdose for innbyggere fra 85 år og oppover har vært tilgjengelig ved alle vaksinesentre fra onsdag i uke 40, og denne uken åpnet Oslo opp drop-in for alle innbyggere fra 75 år og oppover, sier Hagen.

Han forteller at vaksinesentrene jobber med å kontakte innbyggerne i de aktuelle aldersgruppene og sette dem opp til time.

– Her vil det være noe ulik progresjon i de ulike bydelene avhengig av befolkningssammensetning og kapasitet. Videre er det ennå mange innbyggere over 65 år som ikke har passert seks måneder siden de fikk dose to, og dette vil også påvirke hvor høy fremdrift kommunen kan ha i vaksinasjonen.

Også helsepersonell skal etter hvert få tilbud om en tredje dose.

– Det skal legges en plan for vaksinasjon med boosterdose til helsepersonell etter at vi har fått nærmere beskrivelse fra FHI om hvordan vaksinasjon til denne gruppen skal gjennomføres, sier Hagen.

I Oslo er smitten stigende. Det siste døgnet er det registrert 290 nye koronasmittede. Smittetallene er høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 1.084 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, ifølge NTB.

Vaksinasjonsstatus nå

Mandag 8. november var 91,4 prosent i gruppen 18 år og eldre vaksinert med første dose, mens 87 prosent var vaksinert med andre dose, ifølge statistikk fra FHI.

For gruppen under 18 år ser tallene annerledes ut. Her er 72 prosent av 12-15 åringer og 91 prosent av 16-17 åringer vaksinert med første dose, mens bare 0,9 prosent av 12-15 åringer og 24 prosent 16-17 åringer har mottatt andre dose.

– Merk at 12-15-åringer ennå ikke er anbefalt dose 2, og at få av 16-17-åringene har nådd 12 ukers intervall. Andelen 2. dose for 16-17-åringene vil øke betydelig de kommende ukene, understreker Aavitsland (FHI).

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her