Innenriks

Sneglepost med bremsene på

Brev og lignende sneglepost fra Norge til utlandet er blitt enda treigere under koronaen, men snart kan det bli litt bedre, ifølge Posten.

Post sendes fra Norge til land over hele verden, men koronaen har lenge stukket kjepper i hjulene for rask framføring av denne posten.

En leser av Dagsavisen, bosatt i nærheten av Alicante i Spania, forteller at det å vente på post fra Norge, har blitt en tålmodighetsprøve.

– Tre til seks uker

– Vi har bodd i Spania i 17–18 år. De første årene var vi selvsagt opptatt av hvor lang tid brev tok fra Norge. Det var lite problematisk, og ikke svært ulikt postgangen i Norge, forteller han.

– Nå tar et brev mellom tre og seks uker, om det i det hele tatt kommer fram. Vi har opplevd at postkort ikke har kommet fram.

– Hvor ofte har det tatt så lang tid?

– Det kan ha skjedd en åtte-ti ganger eller mer, de siste par årene.

– Hvordan vet du at det har tatt så lang tid?

– Det er enkelt å anslå ut fra datoen frimerket ble stemplet, til vi får posten.

Mangel på fly

Pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten bekrefter at det har vært treigere postgang til utlandet etter at verden havnet i koronaens klør. Mangel på fly er en av årsakene til det. Dette har blant annet rammet – og rammer fortsatt – nordmenn bosatt i Spania.

Før koronaen ble post til Spania sendt med fly fra Norge til Frankfurt i Tyskland. Derifra ble posten sendt videre med fly til Madrid. Nå kjøres posten i stedet med bil fra Norge til Frankfurt, før den så sendes med fly til Madrid.

– Fra sendingen postlegges til den er i Madrid vil det da ta fem-seks dager, forteller Pettersen.

– Om 14 dager vil vi begynne å sende posten med fly i stedet for bil til Frankfurt, og videre med fly til Madrid. Så da blir det en normalisering av situasjonen. Posten vil da bruke fire-fem dager, fortsetter han.

Fortsatt utfordringer

– Er det endringer på gang i sendingen av post også til andre land?

– Vi er nok ikke helt tilbake i normalen i alle markeder, svarer Pettersen.

– Dessverre er det slik at selv om vi nå kan sende til nærmest alle land, må vi fortsatt bruke spesielle «routinger». Vanligvis sender vi for eksempel mye med SAS, og så direkte som mulig. SAS er imidlertid ikke tilbake i normal drift. Derfor sender vi mye til Frankfurt og så videre til endelig destinasjon, fortsetter han.

– Samtidig er det også slik at flere land fortsatt har utfordringer i den innenlandske distribusjonen. Så fortsatt er det slik at det kan oppstå problemer med å sende til enkelte land, og til flesteparten vil det gå mer tid enn i en normal situasjon.

– Absolutt normalitet

I Spania er det selskapet Correos som står for distribusjonen av post fra Norge, opplyser Pettersen.

Dagsavisen har derfor kontaktet Correos og blant annet stilt en rekke spørsmål om de har hatt problemer med forsinkelser i postgangen de siste månedene og årene.

Det har de ikke, skal vi tro kommunikasjonsansvarlig Juanjo Castillo.

– Tjenestene til Correos fungerer fint og med absolutt normalitet. Derfor skyldes mulige forsinkelser i forsendelser til og fra Norge årsaker som er utenfor Correos’ kontroll, skriver Castillo i en e-post til Dagsavisen.

Fra Madrid, dit Posten sender post fra Norge, til Alicante, er det for øvrig i overkant av 400 kilometer med bil, for den som måtte lure.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen