Innenriks

Sjeføkonom: Kommuner kan få pengetrøbbel i 2022

Dyrere strøm, diesel og byggevarer kan føre til kostnadssmell for norske kommuner neste år, frykter KS.

Torbjørn Eika, sjeføkonom i kommunenes interesseorganisasjon KS,  varsler at det kan gå mot et utfordrende 2022 for norske kommuner.  Foto: Cornelius Poppe / NTB

De siste månedene har prisene skutt i været på mange varer og tjenester som kommunene er avhengig av å kjøpe inn for å varme opp skoler og aldershjem, for å vedlikeholde veier og bygg og for å levere tjenester som brøyting og søppelhåndtering, skriver Nationen.

Samtidig ser kommunenes skatteinntektene ut til å bli 5,9 milliarder kroner høyere enn det som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett i vår. Torbjørn Eika, sjeføkonom i kommunenes interesseorganisasjon KS, mener dette gjør at de fleste kommunene vil håndtere situasjonen godt i år. Men han varsler at det kan gå mot et utfordrende 2022.

– Konsekvensene av det økte kostnadsnivået i 2021 vil mer enn spise opp inntektsveksten budsjettforslaget legger opp til for neste år. Det blir trangere enn det kommunesektoren ble «lovet» i mai, sier Eika til Nationen.

Pris- og kostnadsveksten er justert opp fra 2,7 til 3,3 prosent for 2021. Eika tror den kan lande enda høyere.

– Det er tross alt 14 kommuner som er på Robek-listen og det er kommuner som er i nærheten av den listen. Det er store forskjeller i hvor god økonomien i kommunene er, og at noen kommuner vil slite alvorlig, kan det ikke være noen tvil om.