Innenriks

Uvaksinert helsepersonell kan bli omplassert

Helsevesenet plikter å beskytte pasienter og ansatte mot smittefare, fremhever Helsedirektoratet. Er det nødvendig, kan uvaksinert personell bli omplassert.

Enkelte ansatte i helsevesenet velger å ikke vaksinere seg. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Direktoratet legger til grunn at uvaksinert helsepersonell utgjør en større fare for pasientene.

– Der det er nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, er det grunnlag for å omplassere arbeidstakere som ikke ønsker å la seg vaksinere, skriver direktoratet.

Brevet er sendt ut til kommunene, statsforvalterne og regionale helseforetak for å klargjøre arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere.

– Det kan også være anledning til å pålegge uvaksinerte arbeidstakere forsterkede tiltak som for eksempel ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare pasienter dersom det anses nødvendig, heter det i brevet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen