Innenriks

Post på avveie når maskiner gjør feil

Det er menneskelig å feile, heter det, men jammen kan maskiner gjøre feil også. Bare spør Posten.

Maskiner har i stor grad erstattet mennesker, også i Posten, som i Østlandsterminalen på Lørenskog.

Etter flere ganger å ha mottatt post som skulle til en annen person på en annen adresse, tok Dagsavisens journalist kontakt med Posten for å spørre hvordan i alle dager dette kunne skje.

– All brevpost blir sortert maskinelt. I enkelte tilfeller kan våre sorteringsmaskiner sortere post feil når det er navn og adresser som er ganske like, svarer Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Teknologien gjorde feil

– Er det mulig å gjøre noe med sorteringsmaskinene slik at de blir flinkere til å lese adresser?

– I dette tilfellet har vår sorteringsteknologi valgt gal mottaker fordi det er stor grad av navne- og adresselikhet på mottakerne, og fordi den riktige mottakeren av brevet ikke har meldt flytting til adressen posten er adressert til. Teknologien har besluttet at sannsynligheten for at avsender har skrevet litt galt i adresseringen er stor, og derfor «hjelper» den til. Denne gangen ble dette feil, svarer Pettersen.

– Selv om andelen feilleveringer er lav, er det leit når det inntreffer, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

– Noen få tusen i året

Post som leveres til feil mottaker er nemlig ikke noe stort problem, ifølge ham.

– Det sendes rundt 600 millioner adresserte brevsendinger hvert år. Vi har ingen sporing av vanlige brevsendinger, så noe eksakt tall finnes ikke, men basert på antall mottatte klager skjer det erfaringsmessig noen få tusen feilleveringer i året. Dette utgjør langt under én prosent i året, påpeker Pettersen.

– Det sier seg selv at vi er veldig fornøyd med en sorteringsmaskin som håndterer over 600 millioner forsendelsen i året og har en feilrate på langt under én prosent. Men selv om andelen feilleveringer er lav, er det leit når det inntreffer.

Kom om igjen

Hva skal man så gjøre når post som tilhører noen andre dukker opp i din egen postkasse? Dagsavisen forsøkte først å sette den feilleverte posten på toppen av postkassestativet, slik at postbudet ved neste besøk, kunne ta den med seg og levere den til rett sted.

Da det likevel fortsatte å komme feillevert post til den samme personen, ble det gjort et forsøk på å skrive på denne posten at den var feillevert.

Da heller ikke dette hjalp, ble den aktuelle posten tatt med til nærmeste røde postkasse og puttet inn der – med behørig påskrift om at brevet var feillevert. Noen dager senere lå nøyaktig det samme brevet i feil postkasse igjen.

– Etter at brevet har kommet i retur har våre manuelle rutiner dessverre sviktet, sier Pettersen om dette.

– Feilsorterte brev skal behandles i egen «strøm» og på egnet måte. Dette har vi rutiner for, men som dessverre her har sviktet.

Ingen erstatning

– Dere kan ikke gjøre så mye mer for å unngå feillevering av post til dere. Vi forventer ikke at dere leverer feillevert post til riktig mottaker og adresse, fortsetter Pettersen, som lover at Posten nå skal ta grep i dette spesielle tilfellet.

– Vi tar opp saken med leder for lokal distribusjonsavdeling som vil ta saken videre med postbudene som leverer post til denne gaten, og be budene lese nøye på posten slik at den blir levert til riktig mottaker.

– Har Posten noe erstatningsansvar ved feillevert post som aldri når mottakeren?

– Posten har intet erstatningsansvar for vanlige brevsendinger som vanlige brev, blad, aviser og tidsskrifter. Dette er juridisk «uregistrerte sendinger», svarer Pettersen.

– Dette fremgår av «Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester», basert på lov om posttjenester. I punkt 9 i nevnte vilkår står det at «Posten har ikke erstatningsansvar for uregistrert postsending» og at «Posten er ikke ansvarlig for følgeskader».

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!