Innenriks

Helseministeren etter Kongsberg-drapene: – Vi har utfordringer

PST har sagt at de varslet helsevesenet om Kongsberg-drapsmannen. Helseministeren sier at det er utfordringer i skjæringspunktet mellom helsevesen og politi.

– Vi har utfordringer i skjæringspunktet mellom helsevesenet og politiet. Jeg har snakket med justisministeren om at her er det uløste behov. Vi må utvikle tjenestene og se på ansvaret mellom politi og helsetjeneste for de mest krevende pasientene, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding lørdag.

PST har sagt at de i 2018 varslet helsevesenet om at Kongsberg-drapsmannen kunne begå et lavskala angrep. De vurderte da ikke mannen som islamist, men som en psykisk syk person.

Vil lære av hendelsene

Kjerkol er klar på at det er for tidlig å trekke konklusjoner om de tragiske hendelsene på Kongsberg og hvordan de kunne vært forhindret.

– Vi må ta oss tid til å finne ut hva som har skjedd. Vi skal gjøre alt vi kan for å forhindre at mennesker tar liv eller forsøker å ta liv. Jeg er helt sikker på at vi har noe å lære av disse tragiske hendelsene, og det vil være naturlig å vurdere om helsetjenestens håndtering også bør evalueres i denne saken, sier hun.

Avdelingssjef Mona Grinderud i Kongsberg distriktspsykiatriske senter (DPS) sa tidligere lørdag til NTB at de er i ferd med å undersøke hva som skjedde etter at PST i 2018 ba helsevesenet følge opp Espen Andersen Bråthen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken sier at de har vært i kontakt med både den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og varslet at de vil undersøke helsevesenets oppfølging av den Kongsberg-siktede.

Kjerkol sier at også Helsetilsynet vil kunne opprette tilsynssak dersom det har forekommet svikt i helse- og omsorgstjenesten.

Vil se på lovendring

Hun sier at regjeringen nå vil se på behandlingen av dem som har behov for langvarig behandling over tid.

– Vi vil evaluere endringen i psykisk helsevernlov om innføring av krav til samtykke ved tvunget psykisk helsevern, sier Kjerkol.

Mer fra Dagsavisen