Innenriks

Alle AAP-mottakere får beholde stønaden ut året

Arbeiderpartiet bekrefter at ingen skal falle ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) før nyttår.

– Dette er en sårbar gruppe som vi raskt må finne en løsning for. Vi forlenger derfor ordningen fram til nyttår, sier Rigmor Aasrud (Ap) til Dagsavisen.

Under pandemien forlenget regjeringen stønadsperioden for alle AAP-mottakere. Unntaksbestemmelsen varte ut september i år. Ifølge Nav hadde 3.100 personer sin siste stønadsdag 30. september.

Dagsavisen har spurt om hvor mange av disse som ikke var ferdig avklart da makstiden for å motta AAP gikk ut.

Sonja Skinnarland, konstituert arbeids- og tjenestedirektør i Nav, skriver i en e-post at det per 4. oktober var 1.520 personer som ikke hadde et «påfølgende AAP-vedtak».

Det er derfor mange personer som nå står i en uavklart situasjon og risikerer å miste hele inntekten. Ifølge Skinnarland prioriteres disse sakene høyt. Hun understreker at AAP-mottakere som mister ytelsen, kan ha rett på tiltakspenger dersom man gjennomfører et arbeidsrettet tiltak gjennom Nav.

– For noen kan kvalifiseringsprogrammet være aktuelt. Nav kan ellers vurdere lønnstilskudd dersom man finner en ordinær jobb. Ellers kan økonomisk sosialhjelp, som det siste sikkerhetsnettet, være aktuelt for noen, skriver Skinnarland.

Skal se på hele AAP-ordningen

Aasrud som nå blir parlamentarisk leder i Ap, sier at den nye regjeringen raskt vil gi Nav beskjed om at ingen skal falle ut av ordningen før nyttår.

– Dette er folk som blir stående uten inntektssikring. Vi må nå få oversikt og finne ut om det er behandlingskapasiteten som har ført til at Nav ikke har fått avklart folk innen makstiden eller om det er fordi det ikke har vært nok tiltak, sier Aasrud.

Ifølge Aasrud må Nav også finne dem som de siste ukene har fått et endelig vedtak på at de er ute av AAP-ordningen. Hvordan det skal skje, kan hun foreløpig ikke svare på.

Rigmor Aasrud (Ap).

Aasrud varsler at den nye regjeringen vil se på hele regelverket for AAP. I 2018 ble den ordinære makstiden for å motta AAP kuttet fra fire til tre år. Unntaksbestemmelsene for å få forlengelse ble også kraftig strammet inn. I tillegg innførte regjeringen en såkalt karensperiode for AAP-mottakere. Det betyr at de som ikke får forlengelse, må vente i ett år før de kan søke om å komme inn i AAP-ordningen på nytt. Dette har ført til at mange har sett seg tvunget til å søke økonomisk sosialhjelp. Å reversere AAP-innstrammingen fra 2018, har vært en viktig kampsak for SV og Rødt i valgkampen.

Ap har også vært sterkt kritisk til regjeringens innstramming, og det er klart at det nå blir endringer. I Hurdalsplattformen står det at den nye regjeringen skal «sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet».

Aasrud svarer ikke klart på om dette betyr at regjeringen fjerner karenstiden. Det står heller ikke noe om det i plattformen.

– Det viktige er at vi sikrer at folk har en trygg inntekt. Dette handler om å ta vare på folk, sier Ap-politikeren.

Rødt-politiker Mimir Kristjánsson har varslet at partiet kommer til å legge press på regjeringen fra dag én i denne saken.

– Situasjonen er uholdbar for menneskene det gjelder. De blir skjøvet ut i fattigdom. Dette er alvorlig og må løses raskt. Vi forventer at den nye regjeringen legger fram en erklæring umiddelbart slik at disse menneskene hentes inn igjen til de er ferdig avklart. Den nye regjeringen må også fjerne karensordningen, sier Kristjánsson til Dagsavisen.

Styrker bemanningen i Nav

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen skal innføre en aktivitetsreform for mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, slik at de som kan jobbe noe, gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere trygd og arbeid. Ifølge plattformen skal Nav ha et overordnet ansvar for å sikre jobber tilpasset denne gruppen, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Denne ordningen skal fases inn gradvis, og den nye regjeringen vil starte med de unge.

I regjeringsplattformen er det listet opp en rekke Nav-tiltak som Ap og Sp ønsker å gjennomføre. Her er noen av tiltakene:

* Bemanningen i Nav må varig styrkes for å sikre tettere oppfølging av brukerne.

* Betydelig styrking av arbeidsmarkedstiltakene slik at en større andel av de som står utenfor arbeidslivet får kvalifisering og bistand til å komme i jobb, blant annet ved økt brukt av lønnstilskudd og opplæring.

* Øke bruken av ordninger som gjør det lettere å kombinere trygd og arbeid.

* Bygge styringen av Nav på tillit til de ansattes kompetanse og delegere mer myndighet til førstelinja.

* Støtte at kommuner som ønsker å gjenåpne Nav-kontor, kan gjøre det.

* Sikre at Nav-kontorenes åpningstider sikrer god tilgjengelighet for alle brukere.

* Forplikte offentlige arbeidsgivere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev her.