Innenriks

Undersøkelse: Nordmenn er usikre på om alle bør tilbys en tredje vaksinedose

Over halvparten av befolkningen ønsker ikke eller er usikre på om alle i Norge bør tilbys en tredje vaksinedose, ifølge en fersk undersøkelse.

På spørsmål om de synes alle nordmenn bør få tilbud om en tredje dose med koronavaksine, svarer 45 prosent ja, mens 26 prosent svarer nei og 29 prosent vet ikke.

Til sammen 1.188 nordmenn er spurt om dette i undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion.

Samtidig er i alt 30.000 nordmenn spurt om alle land bør ha lik tilgang til en vaksine mot koronaviruset.

Her svarer 82 prosent ja, og bare 8 prosent nei.

Denne uken sier 76 prosent at de synes at rike land bør frigi patenter til koronavaksiner, slik at andre land kan produsere vaksiner selv. 10 prosent sier nei, mens resten vet ikke.