Innenriks

Kjemper for gratis briller til alle barn: - Skal ikke måtte holde seg tilbake i skolegården

Ikke alle får støtte fra staten til kjøpe briller til barna sine. Det vil Ruby (9) og Blindeforbundet gjøre noe med. Ruby får ikke svar før regjeringsplattformen er klar, svarer Ap.

Ruby syntes det var stor stas å få brevet sitt hengt opp på bygget til Norges Blindeforbund. Her sammen med forbundsleder, Terje André Olsen.

Dagsavisen har tidligere skrevet om 9 år gamle Ruby som kjemper for at kuttet i støtten til barnebriller skal reverseres. Men det er ikke bare stønadskuttet Ruby og moren kjemper mot. De vil også at den nye regjeringen skal sikre gratis briller til alle barn som trenger det.

– Barn skal ikke måtte holde seg tilbake i skolegården fordi de er redde for å knuse de dyre brillene. Så lenge synet ditt er avhengig av briller, påvirker det alt i hverdagen. Alle barn som trenger det, bør få det dekket av staten, sier mamma Miriam Haugen Schjetlein.

De foreldrene som ikke har mye penger må ta et valg om å kjøpe parkdress til vinteren eller briller til barnet

—  Miriam Haugen Schjetlein

En ball i ansiktet, en lillesøster som ved et uhell tar tak i brillene. Det er mye som kan føre til at brillene blir ødelagt i hverdagen, sier Schjetlein. Barnebriller kan fort koste flere tusen kroner, og det er bare barn som trenger behandlingsbriller eller har andre øyesykdommer som får briller delvis dekket av staten. Det er i hovedsak brilleglassene som koster, men mange foreldre kjøper også en litt dyrere og bedre innfatning som gjør at brillene ikke knuser så lett. De ekstra utgiftene til innfatningen betaler de av egen lomme.

Barn og unge med vanlige brytningsfeil som nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner får ingen støtte fra staten til å kjøpe briller. Det mener Ruby og Miriam er urettferdig.

Se Ruby fortelle hvorfor hun mener gratis briller er viktig her:


Nå håper hun påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), vil lytte.

– Synes du den nye regjeringen tar økte forskjeller og barnefattigdom på alvor, hvis de ikke reverserer dette kuttet?

– Nei. Dette er en av de viktigste tingene de kan gjøre for å gi direkte støtte til barn trenger det. De foreldrene som ikke har mye penger må ta et valg om å kjøpe parkdress til vinteren eller briller til barnet. Hvis man skal ha råd til en liten ferie, så må barnet kanskje gå med de ripete brillene litt lenger, sier mamma Miriam Haugen Schjetlein.

Med dagens ordning er hun også bekymret for familiene som ikke har råd til å legge ut for briller, eller gå til optiker for i det hele tatt å finne ut om barnet har problemer med synet.

– Det er ikke alltid så lett å vite om barn har problemer med synet. Ungene våre gir ikke alltid så godt inntrykk av hvor vondt og kjipt de har det, og når de vet at det er dyrt, og hvis familien har dårlig råd, kan de vegre seg for å si ifra, sier Schjetlein.

Etter at Jon Helgheim kalte kuttet i brillestøtten for reduksjon av brillestøtte til designerbriller til barn i en debatt, opplever Miriam at mange tror at pengene gikk til dyre designerbriller.

– Vi har aldri fått full dekning til innfatningen, og det har heller aldri vært et tema. Vi fikk under 500 kr i støtte til innfatningen, og det har ingen ting med designerinnfatning å gjøre. Vi har kjøpt dyrere innfatning av egen lomme, fordi denne innfatningen er laget på en måte som gjør at glassene ikke knuser like lett, når barna mister dem i bakken, sier hun.

Usikkert

Arbeiderpartiet har tidligere sagt at å forbedre ordningen med brillestøtte for barn er en av sakene de skal ta tak i løpet av de første 100 dagene i regjering.

– Dette har skapt en usikkerhet for veldig mange, og gjort at mange familier får en høy regning som i verste fall fører til at barn som sårt trenger briller, ikke får det, sa Ap-leder og påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre til NTB i september før valget.

Da Blindeforbundet spurte om Ap ville gjøre synstest og briller gratis, kunne ikke Støre svare konkret på det. Til NTB sa Støre litt senere at regjeringen vil sette seg ned med Blindeforbundet, foreldre og de berørte. De vil finne en ordning som sikrer at brillestøtten fungerer slik at alle barn som trenger det får briller. Arbeiderpartiet sier til Dagsavisen at de ikke vil svare på om de vil reversere kuttet i statsbudsjettet for 2022, før regjeringsplattformen er landet.

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum (H) vill heller ikke kommentere om kuttet i brillestøtten vil reverseres før forslaget til statsbudsjettet legges fram 12. oktober.

– Engasjementet til Ruby og foreldrene hennes er et veldig viktig bidrag i kampen for gratis briller til barn. Det at noen er villige til å gi saken et ansikt gjør inntrykk på både politikere og folk flest. Selv om Ruby har «dårlig nok syn» til å få dekket utgifter til brilleglassene, så viser hun og familien solidaritet med familier som ikke har råd til å legge ut for brillene, eller som ikke får støtte, og det er utrolig fint, synes vi, sa kommunikasjonssjef i Blindeforbundet, Mia Jacobsen sist Dagsavisen skrev om familien.

Færre søkte

Ruby skjeler og har en tilstand som gjør at hun får den høyeste satsen for støtte til brilleglassene sine. Da denne ordningen ble endret til faste satser i mars 2020, var det færre som søkte om støtte til briller.

2019: 60.179 søkte om støtte under ordningen som tidligere het «Briller til barn/ungdom under 18 år». 59.436 fikk innvilget søknaden.

2020: 35.267 søkte om støtte under samme ordning med de nye endringene. I den nye ordningen er det ikke noen øvre aldersgrense. 31.644 fikk innvilget søknaden. Ordningen heter i dag «briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi».

I de åtte første månedene i 2021 ble det innvilget 14.553 briller. I tillegg kommer noen søknader på kontaktlinser. Nav estimerer at det vil bli 25.000 innvilget søknader i 2021.

I tillegg til denne ordningen finnes det en ordning for brillestøtte til barn med sykdom/lidelse som påvirker synsapparatet. Nav fører ikke statistikk over hvor mange som mottar støtte under denne ordningen.

I desember i fjor la Blindeforbundet ut en spørreundersøkelse på Facebook. De spurte medlemmene i gruppa hvor lang tid det tok før de fikk pengene til briller inn på konto. 123 av 167 svarte de måtte vente i mer enn seks uker.

Miriam Haugen Schjetlein har selv måttet vente i seks uker før hun fikk støtte for i overkant av 4.000 kr som hun betalte for briller til Ruby.

– Vi har faktisk vegret oss litt for å skifte brilleglassene til Ruby etter den nye ordningen trådte i kraft. Hun burde ha fått nye brilleglass mye tidligere, da de var ripete. Vi var usikre på hvor mye vi ville få i støtte, og visste at det uansett ble mye penger å legge ut. Så vi utsatte det litt. Jeg regner med at vi ikke er de eneste, sier hun.

---

Slik ble brillestøtten endret i 2020:

  • Fra 1. mars i fjor innførte regjeringen et tak i ordningen for brillestøtte til barn på 1.200 kroner i støtte til «ordinære briller» og 2.400 kroner for «ekstra tilpassede briller».
  • I noen tilfeller er det også mulig å søke om et høyere beløp enn satsene.
  • Barn med sykdom/lidelse som affiserer synsapparatet får dekket briller under en annen ordning.
  • Barn og unge med vanlige brytningsfeil som nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner får ingen støtte fra staten til å kjøpe briller.
  • I tillegg ble kriteriene for å motta støtte strammet inn, slik at færre har krav på støtte. Det skal kun gis støtte til briller til behandlingsøyemed. Som hovedregel vil ikke barn få støtte etter at de fyller ti år.
  • I revidert nasjonalbudsjett for 2020 regnet regjeringen med en innsparing på rundt 160 millioner kroner på innstrammingene.

(Kilde: Blindeforbundet)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen