Innenriks

Snart normal togtrafikk Oslo-Sverige

De som vil ta toget til Sverige må merke seg datoene 18. oktober og 12. desember.

Både Göteborg og Stockholm er snart igjen et mulig reisemål for togreisende fra Norge.

Fra førstnevnte dato vil Vy begynne å kjøre tog til Göteborg igjen, to ganger hver dag, etter en pause som har vart siden mars i fjor på grunn av koronapandemien.

Fra 12. desember øker Vy til fire daglige avganger på ukedagene og tre i helgene. Fra samme dato begynner SJ å trafikkere strekningen Stockholm-Oslo igjen.

– Trygt og miljøvennlig

– Nå når både Norge og Sverige har gjenåpnet og reiserestriksjonene er langt færre, er det flere som både kan og vil reise med toget over landegrensene. Det gjør at vi igjen kan tilby et trygt, kollektivt og miljøvennlig togtilbud mellom Norge og Sverige, sier konserndirektør Erik Røhne i Vy Tog i en pressemelding.

Det betyr likevel ikke at togturene blir helt som før koronaen.

– Det er viktig å fortsatt ha dokumentasjon og teste seg etter de reglene som er satt fra helsemyndigheter og regjering. Hver enkelt av oss har et viktig ansvar, understreker Røhne.

Han minner samtidig om rådene om ikke å reise hvis man er syk.

– Om vi følger viktige råd og regler, bidrar vi alle til trygge og gode reiser mellom Norge og resten av Europa, sier Røhne.

Avhengig av billettsalg

Bekreftelsen på at togselskapene kunne starte opp med avganger mellom Norge og Sverige igjen, kom Solberg-regjeringen med 1. oktober. Da ble det varslet at grensekryssende togavganger via alle de fire aktuelle grenseovergangene for jernbanen, kunne gjenopptas fra 6. oktober. Når verken Vy eller SJ startet opp fra den datoen, har det å gjøre med at de trenger å forberede seg – og få solgt det nødvendige antallet billetter til at det svarer seg for dem.

– Vi kan jo ikke kjøre tog uten kunder, uttalte forretningssjef Sverre Sletten i SJ til Dagsavisen i begynnelsen av september.

SJ vil trafikkere strekningen Stockholm-Oslo to ganger daglig fra 12. desember. Dette er det samme antallet avganger som ble kjørt før pandemien brøt ut. Det innebærer at også pendlere, for eksempel mellom Karlstad og Oslo, nå får igjen det klimasmarte tilbudet de hadde fram til pandemiutbruddet, påpeker SJ.

Regler for testing

Det normale fram til pandemiutbruddet har totalt sett vært to daglige avganger over grensa på Ofotbanen (Vassijaure grense), to over Meråkerbanen (Storlien grense), tre over Kongsvingerbanen (Charlottenberg grense) og fire over Østfoldbanen (Kornsjø grense), opplyser Jernbanedirektoratet.

Det er Vy Tåg AB som kjører over grensa på Ofotbanen, SJ Norge på Meråkerbanen, SJ AB på Kongsvingerbanen og Vy-gruppen på Østfoldbanen.

Jernbanedirektoratet viser til en pressemelding fra regjeringen når det gjelder hvilke regler for testing som vil gjelde for dem som kommer fra utlandet på de fire aktuelle jernbanestrekningene.

Her går det blant annet fram at «reisende med testplikt skal som hovedregel fortsatt teste seg på grensen. Er det ikke en teststasjon på grensen eller teststasjonen ikke er åpen, må man teste seg med antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon så raskt som mulig, og senest innen 24 timer etter ankomst. Personer som ikke har et godkjent digitalt koronasertifikat, er i utgangspunktet testpliktige dersom de kommer fra land eller områder med karanteneplikt.»

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!